Pärmi-, keedu-, leht-, liiva- ja muretaignast toodete valmistamine ja serveerimine

Course ID
SIHTRÜHM
toitlustusettevõtetes töötavad inimesed või erialase tasemehariduseta täiskasvanud, kelle tööülesanneteks on pagaritoodete valmistamine või soov hakata valmistama pagaritooteid
TOIMUMISAEG- JA KOHT
ajavahemikul 08.10- 12.11. 2018 (08.10, 29.10, 05.11, 12.11.2018)/ Kehtna Kutsehariduskeskuses
EELDUSED OSALEMISEKS
-
ÕPIVÄLJUNDID
- oskab valmistada pärmi-, keedu-, leht-, liiva-, muretaignaid retseptuuri alusel
- oskab valmistada erinevaid täidiseid, katteid, võõpasid ja glasuure retseptuuri alusel
- oskab vormida, küpsetada ja serveerida pärmi-, keedu-, leht-, liiva-, muretaignast tooteid
- väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut
KOOLITUSE PIKKUS
32h
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
hindamine toimub suulise tagasisidega koolitatavale ühe loosiga tõmmatud taignast toote valmistamise, küpsetamise ja serveerimise kohta. Samuti annab koolitatav enesehinnangu õpitu alusel
KOOLITAJA
Lauri Priimägi
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised
  • UUDISED

    No Upcoming Events found!