Pagaritöö oskused toitlustustöötajatele

Course ID
SIHTRÜHM
toitlustusvaldkonnas töötavad inimesed, kes vajavad teadmisi ja oskusi pagaritoodete valmistamisest ja serveerimisest
TOIMUMISAEG-JA KOHT
ajavahemikul 12.04.2017- 25.05.2017 ( 12.04, 13.04, 9.05, 10.05, 11.05, 24.05, 25.05.2017)/ Kehtna Kutsehariduskeskuses
KOOLITUSE PIKKUS
60h
EELDUSED OSALEMISEKS
toitlustusalased põhiteadmised ja -oskused ning toitlustuses töötamise kogemust, põhihariduse olemasolu
ÕPIVÄLJUNDID
Oskab pagaritöödes kasutatavid tooraineid ning materjale ladustada ja kasutada. Oskab kasutada pagaritöödeks kasutatavaid seadmeid ja töövahendeid. Oskab teha koristus- ja puhastustöid pagaritöö ruumides. Järgib isikliku- ja tööhügieeninõudeid. Oskab kasutada õigeid tööasendeid, - liigutusi ja –võtteid. Valmistab ja serveerib pagaritooteid kalkulatsiooni- ja tehnoloogilise kaardi alusel vastavalt ajaplaanile
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
demonstreerib õpilane praktilisi oskusi, valmistades ja serveerides pagaritooteid kalkulatsiooni- ja tehnoloogilise kaardi alusel. Õppija annab enesehinnangu oma õpitud oskustele
Koolitaja
Karmo Kirsipuu
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised
  • UUDISED

    No Upcoming Events found!