Noorem tarkvaraarendaja

Course ID
ÕPPEKAVA
Noorem tarkvaraarendaja
ÕPPEMAHT/AEG
180 EKAP/3a
ÕPPELIIK/TÜÜP
4. tase/ esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)
EELTINGIMUSED
õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid
ÕPPEKEEL
eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
päevaõpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID
Noorem tarkvaraarendaja, tase 4

Noorem tarkvaraarendaja loob lihtsamaid rakendusi (mõnes) enamlevinud peavoolu programmeerimiskeeles,kasutab rakenduste loomisel ja testimisel tarkvaraarendusvahendeid,
töötab tarkvaraarenduse meeskonnaliikmena, dokumenteerib enda ja teiste meeskonnaliikmete tööd, osaleb süsteemi võimaliku disaini väljatöötamisel ja pakub erinevaid tehnilisi lahendusi, oskab leida ebakõlasid ülesande püstitusel ja anda sisendi analüütikule ülesande täpsustamiseks, oskab anda sisendi testijaile muudatuste ja arenduste testimiseks.

IT- valdkonnas on tähtsal kohal loogiline, algoritmiline ja analüütiline mõtlemine. Tööülesannete täitmisel on suureks abiks matemaatika- ja füüsikaalased teadmised ning oskused. Tänasel päeval on puudus mitmekülgselt ettevalmistatud spetsialistidest. Näiteks veebiarenduses otsitakse pädevat spetsialisti, kes on piisavalt loominguline, et luua omapärane disain, ning piisavalt nutikas, et veeb lõpuni valmis arendada. Kuna info- ja telekommunikatsiooni (IKT) osakaal ka teistes sektorites kasvab, suureneb tööjõu nõudlus alati kiiremini kui pakkumine.

Põhiõpingute moodulid:

 1. IT-valdkonna alusteadmised
 2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 3. Infotehnoloogia juhtimine ja rakendamine organisatsioonides
 4. Andmebaasisüsteemide alused
 5. Programmeerimise alused
 6. Tarkvara arendusprotsess
 7. Tarkvarasüsteemide testimine
 8. Programmeerimine
 9. Agiilsed tarkvaraarenduse metoodikad’
 10. Veebirakenduste loomise alused
 11. Hajusrakenduste alused
 12. Praktika (NOOREM TARKVARAARENDAJA)

Valikõpingute moodulid:

 1. Mobiilirakenduste arendaja
 2. Andmebaasirakenduste arendaja
 3. Veebirakenduste arendaja
 4. Riigikaitseõpetus

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

IKT-tööstusharu on tänaseks tohutult arenenud ja on tihedalt seotud paljude teiste valdkondadega, nagu metsandus, põllumajandus, äri, pangandus, meditsiin, muusikatööstus jne. See tähendab, et spetsialistil on võimalik saada hea töökoht ükskõik, millises tööstusharus ning seeläbi on võimalik siduda erinevad huvid või pädevused. Tihtilugu on asutustes oma IT-meeskonnad, mistõttu oodatakse IT-spetsialistidelt head meeskonnatööoskust. Arvutivõhikutest kolleegidele appi tõtates
peab IT-spetsialist olema hea suhtleja ning kannatlik kuulaja ja selgitaja. IT- on valdkond, mis areneb tohtu kiirusega, seega peab üks hea IT- spetsialist olema valmis ennast pidevalt erialaselt täiendama. Eestis on tavaline, kui häid spetsialiste ostetakse konkureerivatest firmadest üle.

Allalaadimised
 • UUDISED

  • Vastuvõtt on alanud!

   05.03.2020
   01.09.2020
   13:00 - 14:00

   Suvine dokumentide vastuvõtt Kehtna Kutsehariduskeskusesse toimub 04.05. – 10.08.2020. Meie erialad: https://www.kehtna.edu.ee/erialad/ Vastuvõtu info: https://www.kehtna.edu.ee/vastuvott/