Monteerija

Course ID
ÕPPEKAVA
Monteerija
ÕPPEMAHT/AEG
30 EKAP / 6 kuud
ÕPPELIIK/TÜÜP
4. tase/ esmaõpe
EELTINGIMUSED
õppima võivad asuda isikud, kes on omandanud vähemalt põhihariduse
ÕPPEKEEL
eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
sessioonõpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID
Monteerija, tase 4 esmane kutse

Monteerija kinnitab ja teisaldab juhendamisel nõuetekohaselt materjale ja konstruktsioonielemente, kasutades selleks tõstetroppe ja koormakinnitusvahendeid. Samuti monteerib ta etteantud tööjoonise põhjal nõuetekohaselt terasest ja raudbetoonist konstruktsioonielemente ja ehitusdetaile.
Oma töö tegemiseks kasutab ta erinevaid tõstemehhanisme, mehaanilisi ja elektrilisi tööriistu ning kontrollmõõteriistu. Töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel,
töö kestel ja töökoha korrastamisel tuleb tal kindlasti järgida töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.

Monteerija õppekava lõpetanul on võimalik tööle asuda ehitusettevõtetesse, mille tegevuseks on ehitusmaterjalide tootmine, turustamine ja ehitamine.

Põhiõpingute moodulid:

  1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  2. Metallkonstruktsioonide monteerimine
  3. Raudbetoondetailide monteerimine
  4. Troppimistööde tegemine

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

Allalaadimised