Kalkulatsiooni- ja tehnoloogilise kaardi koostamine digivahendiga

Course ID
SIHTRÜHM
toitlustamisega tegelevad inimesed, kes puutuvad kokku menüüde koostamise, kujundamise, toote omahinna arvutamise ja müügihinna kujundamisega(digivahenditega).
TOIMUMISAEG JA - KOHT
26.10- 28.10.2022 (26.10, 28.10.2022)/ Kehtna Kutsehariduskeskuses
KOOLITUSE PIKKUS
16 akadeemilist tundi
EELDUSED OSALEMISEKS
toitlustusalased põhiteadmised ja oskused ning toitlustuses töötamise kogemust. Arvutikasutamise baasoskust (Word, Excel)
ÕPIVÄLJUNDID
-oskab digivahenditega koostada menüüsid lähtuvalt menüüde koostamise põhimõtetest ja kliendirühmadest
- oskab rakendada hinna kujundamist , kaonorme toiduainete töötlemisel, kuluarvestusi ning müügihindade arvutamist digivahenditega
- oskab koostada roogade tehnoloogilisi kaarte
.
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
koolituse läbinule väljastatakse Kehtna Kutsehariduskeskuse tunnistus, kui õppija osaleb õppetöös 100% ulatuses ettenähtud õppekavast. Hindamine toimub suulise tagasisidega koolitatavale ühe roa kalkulatsiooni- ja tehnoloogiakaardi koostamise alusel.
KOOLITAJA
Anu Parkonen
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi täiendkoolitussüsteemi vajutades SIIA

PÄEVAKAVA ON LEITAV SIIT.

 

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised