Menüüde, kalkulatsiooni- ja tehnoloogiakaartide koostamine suurköögis digivahenditega ning kombiahju programmide praktiline kasutus

Course ID
SIHTRÜHM
toitlustamisega tegelevad inimesed, kes puutuvad kokku menüüde koostamise ja kujundamisega, toote omahinna arvutamise, müügihinna kujundamise (digivahenditega) ja/või praktilise toidu valmistamisega (kes töötavad igapäevaselt kombiahjudega)
TOIMUMISAEG JA - KOHT
30.05- 03.06.2022 (30.05, 31.05, 01.06, 02.06, 03.06.2022)/ Kehtna Kutsehariduskeskuses
KOOLITUSE PIKKUS
40 akadeemilist tundi
EELDUSED OSALEMISEKS
Eeldatakse toitlustusalaseid põhiteadmisi ja oskusi ning toitlustuses töötamise kogemust. Arvutikasutamise baasoskusi (Word, Excel)
ÕPIVÄLJUNDID
-oskab digivahenditega koostada menüüsid lähtuvalt menüüde koostamise põhimõtetest ja kliendirühmadest
- oskab rakendada hinna kujundamist , kaonorme toiduainete töötlemisel, kuluarvestusi ning müügihindade arvutamist digivahenditega
- oskab koostada roogade tehnoloogilisi kaarte
- oskab kasutada ja seadistada manuaalselt digitaliseeritud kombiahju valides sobiva kuumtöötlusviisi.
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
koolituse läbinule väljastatakse Kehtna Kutsehariduskeskuse tunnistus, kui õppija osaleb õppetöös vähemalt 70% ulatuses ettenähtud õppekavast. Hindamine toimub suulise tagasisidega koolitatavale kahekäigulise lõuna- või õhtumenüü koostamise oskuse, ühe roa kalkulatsiooni- ja tehnoloogiakaardi koostamise ning sellele sobiva kombiahju programmi valmise alusel . Samuti annab koolitatav enesehinnangu õpitu alusel.
KOOLITAJAD
Anu Parkonen, Maarja Kusmin, Anne Kersna
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi täiendkoolitussüsteemi vajutades SIIA

PÄEVAKAVA ON LEITAV SIIT.

NB! Kaasa palun võtta isiklik nuga, vahetusjalatsid kööki, isiklik põll ja köögikäterätt!

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised