Masinprojekteerimise tarkvara kasutamine

Course ID
SIHTRÜHM
erialase tasemehariduseta arvutikasutaja, kes vajab oma töös masinprojekteerimist (s.h RKT prioriteetsed sihtgrupid, kes vajad antud koolitust).
TOIMUMISAEG JA - KOHT
21.09, 22.09, 29.09.2017/Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
24h
EELDUSED OSALEMISEKS
kesktasemel arvutikasutaja
ÕPIVÄLJUNDID
1) mõistab raalprojekteerimise olemust ja jooniste kasutamise valdkondi, mõistab erinevaid koordinaatsüsteeme ja teab raalprojekteerimise tarkvara põhivõimalusi ja plotterite võimalusi;
2) oskab avada, muuta ja salvestada digitaalseid jooniseid erinevatesse vormingutesse;
3) oskab kasutada raalprojekteerimise tarkvara ja sellise tarkvara põhitööriistu;
4) oskab luua peamisi joonise objekte ja blokke ning määrata nende parameetreid;
5) oskab luua ja kasutada erinevaid joonise kihte, lisada tekste, mõõtmestada joonise objekte;
6) oskab luua erinevaid mõõtkavasid, lisada tiitelnurga, ette valmistada jooniseid trükkimiseks ja levitamiseks.
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
1) on läbinud õppekava vähemalt 80% ulatuses;
2) oskab luua 2D joonist;
3) töötada raalprojekteerimise tarkvaraga;
4) mõõtmestada joonestatavaid objekte;
5) ette valmistada joonist trükkimiseks;
6) on valmis sooritama ECDL masinprojekteerimise eksamit
KOOLITAJA
Jaan Parker
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, elektronpost koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised
  • UUDISED

    No Upcoming Events found!