Liikurmasinajuht

Course ID
ÕPPEKAVA
Liikurmasinajuht
ÕPPEMAHT/AEG
30 EKAP
ÕPPELIIK/TÜÜP
4. tase/ esmaõpe
EELTINGIMUSED
õppima võib asuda põhiharidusega isik, kelle tervislik seisund vastab liiklusseadusega kehtestatud tervisenõuetele ja kes on vähemalt 18 aastat vana
ÕPPEKEEL
eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
sessioonõpe

Liikurmasinajuht tunneb liikurmasinate ja nende lisaseadmete ehitust, liikurmasinate reguleerimise ja seadistamise põhimõtteid, üldiseid juhtimispõhimõtteid, liikurmasinate hooldusnõudeid, sagedamini esinevate rikete põhjuseid ja ennetamisvõimalusi, masinatel kasutatavate ühe-, kahe- ja kolmemõõtmelisi juhtimissüsteeme. Ta oskab sooritada tööoperatsioone vastavalt tehnoloogilisele skeemile, seadistada ja hooldada liikurmasinaid, kasutada liikurmasinate
masinjuhtimissüsteeme, töötada ennast ja keskkonda säästvalt.

Töö eeldab tehnilist taipu, täpsust, korrektsust, emotsionaalset stabiilsust, head nägemist, pinge- ja stressitaluvust, oskust planeerida oma tööd ja aega, analüüsivõimet, vastutustunnet,
arvestamist teiste liiklejatega, kiiret reageerimist ja õiget tegutsemist ekstreemolukordades.

Põhiõpingute moodulid:

  1. Liikurmasinajuhi liiklusõpetus
  2. Erialane võõrkeel
  3. Liikurmasina ehitus ja käsitsemine
  4. Liikurmasinaga tehtavate tööde korraldus
  5. Töödeldavad materjalid ja ehitusmõõdistamise alused
  6. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  7. Praktika

Lõputööd ja -eksamid:

Lõpueksam

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

 

Allalaadimised