Lahtiste plaadipirukate ja magusate plaadikookide valmistamine ning serveerimine

Course ID
SIHTRÜHM
toitlustusettevõtetes töötavad inimesed või erialase tasemehariduseta täiskasvanud, kelle tööülesanneteks on pagaritoodete valmistamine või soov hakata valmistama pagaritooteid
TOIMUMISAEG- JA KOHT
ajavahemikul 07- 08.05.2018)/ Kehtna Kutsehariduskeskuses
EELDUSED OSALEMISEKS
-
ÕPIVÄLJUNDID
- oskab valmistada piruka- ja koogitaignaid retseptuuri alusel
- oskab valmistada pirukate ja kookide katteid retseptuuri alusel
- oskab valmistada plaadipirukaid ja plaadikooke, neid küpsetada ning serveerida
- väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut
KOOLITUSE PIKKUS
20h
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
hindamine toimub suulise tagasisidega koolitatavale ühe isevalmistatud plaaditoote valmistamise ja serveerimise kohta. Samuti annab koolitatav enesehinnangu õpitu alusel
KOOLITAJA
Katrin Antson
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised