Igapäevase arvutiturvalisuse põhitõed ettevõtetele

Course ID
SIHTRÜHM
- erialase tasemehariduseta täiskasvanu, kes kasutab oma töös arvutit
TOIMUMISAEG JA - KOHT
ajavahemikul 06.11- 07.12. 2018/Kehtna Kutsehariduskeskus (06.11, 07.11, 08.11, 09.11, 04.12, 05.12, 06.12, 07.12.2018)
KOOLITUSE PIKKUS
60h
EELDUSED OSALEMISEKS
õppijal on baasoskused arvuti kasutamises
ÕPIVÄLJUNDID
- tunneb võrkude ja ühenduste tüüpe
- oskab kaitsta arvutit, riistvara või võrku kurivara ja loata juurdepääsu eest, seadistada tulemüüri
- oskab lahendada lihtsamaid võrguspetsiifilisi probleeme
- mõistab suhtlus vahendite turvaküsimusi ja suhelda internetis turvaliselt
- oskab varundada ja taastada andmeid
- oskab ohutult hävitada mittevajalike dokumente ja utiliseerida seadmeid.
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
läbimine vähemalt 70% õppekavast ja test
KOOLITAJAD
Triin Muulmann, Tiia Sõmer
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised