Koostöö internetis

Course ID
SIHTRÜHM
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud, kes soovivad oma teadmisi antud valdkonnas täiendada
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+
TOIMUMISAEG JA - KOHT
ajavahemikul 4.10- 18.10.2017 (04.10, 11.10, 18.10.2017) / Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
24h
EELDUSED OSALEMISEKS
õppijatel peavad olema baasoskused arvuti kasutamisel.
ÕPIVÄLJUNDID
1) teab enimlevinud grupitöö tarkvarasid;
2) tunneb ja teab riske grupitöös;
3) tunneb online- grupitöö piire, failide suurusi;
4) teab, kuidas üles laadida, alla laadida, kustutada võrgus olevaid faile ja kaustu;
5) tunneb sotsiaalmeedia tööriistu ja kuidas neid kasutada;
6) teab, kuidas jagada töölauda, faile võrgu koosolekus;
7) teab mobiilseid grupitöö võimalusi;
8) teab, kuidas töötab Bluetooth ja oskab sellega faile jagada;
9) oskab kasutada IM ja dokumentide jagamist;
10) oskab jagada ja mitte jagada faile ja kaustu;
11) kuidas anda õigusi ja neid ära võtta;
12) oskab kasutada grupitöö kalendrit, kuidas mitmekesi kalendrisse asju sisestada ja kuidas tagada et need on õiged;
13) oskab kasutada wikit ja teab kuidas sinna lisada materjali;
14) oskab saata elektronkirju ja neid vastu võtta;
15) oskab kasutada otsingumootoreid;
16) oskab kasutada pilve tehnoloogia tarkvarasid.
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
1) on läbinud õppekava vähemalt 80% ulatuses;
2) tunneb koostöö põhimõtteid;
3) oskab valmistuda koostööks internetis;
4) oskab kasutada internetis olevaid grupitöötarkvarasid;
5) tunneb mobiilseid grupitöö võimalusi;
6) on valmis sooritama ECDL Koostöö internetis eksami.
KOOLITAJA
Triin Muulmann
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised