Kelner (vastuvõttu 2021/2022 õppeaastale ei toimu)

Course ID
ÕPPEKAVA
Kelner
ÕPPEMAHT/AEG
30 EKAP / 6 kuud
ÕPPELIIK/TÜÜP
4. tase/ esmaõpe
EELTINGIMUSED
õppima võib asuda vähemalt põhiharidusega isik (vanus vähemalt 18a)
ÕPPEKEEL
eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
sessioonõpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID
Kelner, EKR tase 4

2021/22 VASTUVÕTTU SEL ERIALAL EI TOIMU.

Kelneri töö eeldab nii füüsilist kui vaimset vastupidavust ning mitmekülgset ettevalmistust.
Kui Eestis on enamik kelnereid ja restoraniteenindajaid naised, siis välismaal on pidanud ja peavad neid ameteid eeskätt mehed. Näiteks Prantsusmaal tuleb noorel  tütarlapsel end tõestada, enne kui talle usaldatakse sama auväärt töö nagu elukogenud kelneritele. Tegelikkuses on kelneri töö füüsiliselt üsna raske töö ning eeldab head vastupidavust, mistõttu eelistatakse ka Eestis, näiteks catering’is, kus tuleb nõusid ja kaste tassida, järjest enam meesteenindajaid.

Kelneri erialal õppimine tagab töötajale õiged tehnilised oskused ja ametialased teadmised. Praktilised nipid ja kindlad töövõtted lihtsustavad tööd, võimaldavad aega optimaalselt kasutada ja vähendavad jalavaeva. Samuti on restoraniteeninduse juures väga oluline suhtlusoskus ja rõõmsameelsus, mis on klientide jaoks esimene märk heast teenindajast. Tänases hotellinduse-, restorani- ja teenindusmaailmas on hakkamasaamiseks vajalik ka võõrkeeleoskus – Eestis on võõrkeelena esikohal kindlasti inglise keel, aga olulised on ka vene ja soome keel.

 

Kelnerile tulevad tema töös kasuks järgmised omadused: suhtlemis- ja teenindusvalmidus, viisakus, tähelepanelikkus, sallivus, kohanemisvõime, pinge- ja stressitaluvus, koostöövalmidus, vastutusvõime (usaldatavus, korrektsus, täpsus, kohusetunne, enesedistsipliin), emotsionaalne stabiilsus, hea mälu, hea kuulmine, hea väljendusoskus ja selge diktsioon, hea haistmismeel, õpi- ja arenemisvalmidus, keskendumisvõime, iseseisvus ja otsustusvõime.

Toitlustusvaldkonnas on pidev enesetäiendamine vajalik, et olla kursis valdkonna ning ettevõtte teenindus- ja organisatsioonikultuuri arengutega.

Allalaadimised