Kastmete valmistamine ja serveerimine

Course ID
SIHTRÜHM
toitlustusettevõtetes töötavad inimesed või erialase hariduseta inimesed, kes soovivad arendada kastmete valmistamise oskusi.
TOIMUMISAEG JA - KOHT
26.03, 27.03.2019 / Kehtna Kutsehariduskeskuses
KOOLITUSE PIKKUS
20h
EELDUSED OSALEMISEKS
-
ÕPIVÄLJUNDID
- oskab valmistada külmi ja kuumi kastmeid retseptuuri alusel
- oskab valmistada kastmeid erilisvajadustega kliendile retseptuuri alusel
- oskab serveerida kastmeid.
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
Koolituse läbinule väljastatakse Kehtna Kutsehariduskeskuse tunnistus, kui õppija osaleb õppetöös vähemalt 70% ulatuses ettenähtud õppekavast. Hindamine toimub suulise tagasisidega koolitatavale külma ja kuuma kastme valmistamise ja serveerimise kohta. Samuti annab koolitatav enesehinnangu õpitu alusel.
KOOLITAJAD
Liis Läll
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised