Turvalisus internetis

Course ID
SIHTRÜHM
õppima on oodatud keskharidusega inimesed. Õppijad ei pea omama erialast haridust.
TOIMUMISAEG JA- KOHT
07.05- 21.05.2019 (07.05, 14.05, 21.05.2019)/ Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
20h
EELDUSED OSALEMISEKS
teadmine, kuidas tagada iseenda ja oma tööandja küberturvalisus jälgides lihtsaid küberhügieeni nõudeid.
ÕPIVÄLJUNDID
- oskab kasutada erinevaid digitaalse identiteedi võimalusi
- mõistab mis on ID kaart, mobiil-ID, ja smart-ID
- mõistab digitaalse identiteedi kaotusega kaasnevaid ohte
- mõistab internetimängudest tulevaid ohte ja oskab neid ennetada
- mõistab internetis ostlemisega kaasnevaid võimalusi ja ohte ning oskab turvaliselt käituda.
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
on läbinud õppekava vähemalt 70% ulatuses
KOOLITAJA
Triin Muulmann
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi         e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised