IT-süsteemide nooremspetsialist

Course ID
ÕPPEKAVA
IT-süsteemide nooremspetsialist
ÕPPEMAHT/AEG
180 EKAP / 3a
ÕPPELIIK/TÜÜP
4. tase/ esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)
EELTINGIMUSED
õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid
ÕPPEKEEL
eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
päevaõpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID
IT tugiiisik, tase 3

IT- süsteemide nooremspetsialisti tööülesannete hulka kuulub: IT-süsteemide komponentide ja lisaseadmete paigaldamine, tõrgete korral mittetoimivate IT-süsteemi komponentide tõrgete tuvastamine, võrguliikluse jälgimine ja dokumenteerimine, tööjaamade või serverite haldamine ja paigaldamine, rakenduste ja rakendusserverite hooldamine ning seadistamine.

IT- valdkonnas on tähtsal kohal loogiline, algoritmiline ja analüütiline mõtlemine. Tööülesannete täitmisel on suureks abiks matemaatika- ja füüsikaalased teadmised ning oskused. Tänasel päeval on puudus mitmekülgselt ettevalmistatud spetsialistidest. Näiteks veebiarenduses otsitakse pädevat spetsialisti, kes on piisavalt loominguline, et luua omapärane disain, ning piisavalt nutikas, et veeb lõpuni valmis arendada. Kuna info- ja telekommunikatsiooni (IKT) osakaal ka teistes sektorites kasvab, suureneb tööjõu nõudlus alati kiiremini kui pakkumine.

Põhiõpingute moodulid:

 1. Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 2. IT-korralduse alused
 3. IT-valdkonna alusteadmised
 4. Arvutivõrgud
 5. Küberturvalisus
 6. Skriptimisvahendid
 7. Majutuskeskkonna riistvara
 8. Rakendusserverid
 9. Programeerimise alused
 10. Windows operatsioonisüsteemid
 11. Linux/BSD operatsioonisüsteemid
 12. Praktika (IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST)

Valikõpingute moodulid:

 1. Ettevõtlusõpe
 2. Võrguseadmed
 3. Kasutajatoe halduskorraldus
 4. Süsteemiadministreerimine
 5. Riigikaitseõpetus
 6. Võrguadministreerimine

Valikõpingu moodulid on ära jaotatud teisele ja kolmandale aastale. Teisel aastal on võimalus õpilastel valida ettevõtlusõppe või võrguseadmete mooduli vahel. Kolmandal aastal saavad õpilased valida kasutajatoe halduskorralduse, süsteemiadministreerimise või võrguadministeerimise mooduli vahel.

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

IKT-tööstusharu areneb igapäevaselt ning on tihedalt seotud paljude teiste valdkondadega, nagu metsandus, põllumajandus, äri, pangandus, meditsiin, muusikatööstus jne. See tähendab, et spetsialistil on võimalik saada hea töökoht ükskõik, millises tööstusharus ning seeläbi on võimalik siduda erinevad huvid või pädevused. Tihtilugu on asutustes oma IT-meeskonnad, mistõttu oodatakse IT-spetsialistidelt head meeskonnatööoskust. Arvutivõhikutest kolleegidele appi tõtates peab IT-spetsialist olema hea suhtleja ning kannatlik kuulaja ja selgitaja.
IT on valdkond, mis areneb tohtu kiirusega, seega peab üks hea IT- spetsialist olema valmis ennast pidevalt erialaselt täiendama.  Eestis on tavaline, kui häid spetsialiste ostetakse konkureerivatest firmadest üle.

NB! Erialal õppimiseks on võimalik taodelada nii töötavatel kui töötutel inimestel Eesti Töötukassast “Tasemeõppes osalemise toetust”. Uuri tingimusi Eest Töötukassast  või lisatud lingilt ENNE avalduse esitamist kooli 

Tasemeõppes osalemise toetuse tingimused

Allalaadimised
 • UUDISED

  • Treeningud Kehtna KHK-s

   21.09.2022
   21.06.2023
   16:00 - 18:00

   Kõigil Kehtna Kutsehariduskeskuse korvpalli, võrkpalli ning jõusaali huvilistel on võimalus alustada treeningutega! Korvpalli loobitakse kolmapäeviti kell 16:00, võrkpalli trenn toimub teisipäeviti kell 16:00 ning...   Loe edasi