IT-süsteemide nooremspetsialist

Course ID
ÕPPEKAVA
IT-süsteemide nooremspetsialist
ÕPPEMAHT/AEG
120 EKAP / 2a
ÕPPELIIK/TÜÜP
4. tase/ esmaõpe
EELTINGIMUSED
õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid
ÕPPEKEEL
eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
sessioonõpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4

IT- süsteemide nooremspetsialisti tööülesannete hulka kuulub: IT-süsteemide komponentide ja lisaseadmete paigaldamine, tõrgete korral mittetoimivate IT-süsteemi komponentide tõrgete tuvastamine, võrguliikluse jälgimine ja dokumenteerimine, tööjaamade või serverite haldamine ja paigaldamine, rakenduste ja rakendusserverite hooldamine ning seadistamine.

IT- valdkonnas on tähtsal kohal loogiline, algoritmiline ja analüütiline mõtlemine. Tööülesannete täitmisel on suureks abiks matemaatika- ja füüsikaalased teadmised ning oskused. Näiteks veebiarenduses otsitakse pädevat spetsialisti, kes on piisavalt loominguline, et luua omapärane disain, ning piisavalt nutikas, et veeb lõpuni valmis arendada. Kuna info- ja telekommunikatsiooni (IKT) osakaal ka teistes sektorites kasvab, suureneb tööjõu nõudlus alati kiiremini kui pakkumine.

Põhiõpingute moodulid:

 1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 2. Organisatsioon ja ettevõtluskeskkond
 3. Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis
 4. Rakendustarkvara
 5. Arvutivõrgud ja võrguseadmed
 6. Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused
 7. Skriptimisvahendid
 8. IT-süsteemide riistvara
 9. Operatsioonisüsteemid
 10. Rakendusserverite haldus
 11. Windows-operatsioonisüsteemide haldus
 12. Linux/BSD-operatsioonisüsteemide haldus
 13. Praktika (IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST)

Valikõpingute moodulid:

 1. Rakenduste administraator
 2. Võrguadministraator
 3. Kasutajatoe spetsialist
 4. Süsteemiadministraator

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

IKT-tööstusharu on tänaseks tohutult arenenud ja on tihedalt seotud paljude teiste valdkondadega, nagu metsandus, põllumajandus, äri, pangandus, meditsiin, muusikatööstus jne. See tähendab, et spetsialistil on võimalik saada hea töökoht ükskõik, millises tööstusharus ning seeläbi on võimalik siduda erinevad huvid või pädevused. Tihtilugu on asutustes oma IT-meeskonnad, mistõttu oodatakse IT-spetsialistidelt head meeskonnatööoskust. Arvutivõhikutest kolleegidele appi tõtates
peab IT-spetsialist olema hea suhtleja ning kannatlik kuulaja ja selgitaja.
IT- on valdkond, mis areneb tohtu kiirusega, seega peab üks hea IT- spetsialist olema valmis ennast pidevalt erialaselt täiendama. Tänasel päeval on puudus mitmekülgselt
ettevalmistatud spetsialistidest.  Eestis on tavaline, kui häid spetsialiste ostetakse konkureerivatest firmadest üle.

NB! Erialal õppimiseks on võimalik taodelada nii töötavatel kui töötutel inimestel Eesti Töötukassast “Tasemeõppes osalemise toetust”. Uuri tingimusi Eest Töötukassast  või lisatud lingilt ENNE avalduse esitamist kooli 

Tasemeõppes osalemise toetuse tingimused

Allalaadimised