Frontaallaaduri- ja tõstukijuhi kursus

Course ID
Frontaallaaduri- ja tõstukijuhi kursus, koolitusluba nr 7226 HTM
SIHTRÜHM
Koolitus on mõeldud inimesele, kes soovib saada lisaoskusi, et tööjõuturul töötada frontaallaaduri- või tõstukijuhina
TOIMUMISAEG- JA KOHT
Kehtna Kutsehariduskeskuses
EELDUSED OSALEMISEKS
-
ÕPIVÄLJUNDID
- juht valitseb masinat, sh tunneb tööoperatsioonide tehnoloogiaid
- oskab hinnata masina tehnilist seisukorda
- kasutab kaitse- ja päästevahendeid
- hooldab masinaid pädevuse piires
- oskab iseseisvalt rakendada masina erinevaid seadmeid ja neid oma töös rakendada
- teab liiklusaluseid
KOOLITUSE PIKKUS
36 akadeemilist tundi
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
- on läbinud vähemalt 70% õppekavast
- on sooritanud vähemalt 90% ulatuses teooriatesti
- on sooritanud ettenähtud praktilised ülesanded
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.
KOOLITAJA
Mati Männa, Sven Aadla, Tiit Reino
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee
MÄRKUS
Tasuta kohtade täitumisel on soovi korral kursusel võimalik osaleda tasulisel kohal. Hind: 380€

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA 

Info ja ajakava SIIN

NB! COVID- 19 leviku tõkestamiseks peavad kõik koolitusel osalejad tõendama oma nakkusohutust, selleks palume teil esitada kas COVID-19 tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta. Tõendita koolitusel osaleda ei saa.

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised