ETTEVALMISTUS POTTSEPP-SELL TASE 3, POTTSEPP TASE 4 JA POTTSEPP-MEISTER TASE 5 KUTSEEKSAMIKS

Course ID
SIHTRÜHM
pottsepad, kes soovivad taotleda või taastõendada pottsepp-sell (tase 3), pottsepp (tase 4) ja pottsepp-meister tase 5 kutset.
Pottsepatööde algkoolituse läbinud, kes soovivad taotleda pottsepp-sell kutset.
TOIMUMISAEG- JA KOHT
28.07- 06.08.2021 Kehtna Kutsehariduskeskus (28.07, 29.07, 30.07, 04.08, 05.08, 06.08.2021)

Koolituse teemad:
MOODUL 1. (28.07- 30.07.2021 ) 24 akadeemilist tundi
Soojusfüüsika põhimõisted
Müüritud kütteseadmete arvutusmetoodika (vastavalt standardile EVS-EN 15544)
Pottsepatööde planeerimine

MOODUL 2. (04.08- 06.08.2021) 24 akadeemilist tundi
Töötervishoid ja tööohutus pottsepatööde teostamisel
Küttesüsteemide tuleohutuse alased nõuded (vastavalt standardile EVS 812-3:2013)
Dokumentatsioon ja kooskõlastusnõuded pottsepatööde teostamisel
KOOLITUSE PIKKUS
48 akadeemilist tundi
EELDUSED OSALEMISEKS
baasteadmised pottsepatöödest
ÕPIVÄLJUNDID
arvutab ruumi/hoone soojavajaduse
dimensioneerib sobiliku kütteseadme/küttesüsteemi vastavalt ruumi/hoone soojavajadusele ning eripäradele normide ja standardite alusel
projekteerib kütteseadme/küttesüsteemi tuleohutusnormide kohaselt
koostab ehitustööde dokumentatsiooni
kirjeldab tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid pottsepatöödel
NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
osalemine õppetöös 80 % ulatuses
iseseisev töö – lahenduskäik peab olema vähemalt 3/5 ulatuses õige
kirjalik teadmiste test – õigeid vastuseid vähemalt 70%.
KOOLITAJA
Paul Pääso pottsepatööde lektor alates 2007
KONTAKT
arenguosakond telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

Koolituse eesmärgiks on pottsepatööde teostajad ette valmistada kutseeksami edukaks sooritamiseks. Koolituse läbinud saavad Kehtna KHK tunnistuse.

Hind: ühe mooduli hind 215 EUR, mõlemad moodulid 395 EUR koos käibemaksuga

Hinnad sisaldavad koolituse läbiviimist koos vajalike õppematerjalidega ja kohvipause.

REGISTREERUMINE KOOLITUSELE: kuni 25.07.2021 läbi täiendkoolitussüsteemi Juhan, vajutades SIIA.  Koolituse ajakava leitav SIIT.

REGISTREERUMINE I MOODULILE: kuni 25.07.2021 läbi täiendkoolitussüsteemi Juhan, vajutades SIIA Koolituse ajakava leitav SIIT.

REGISTREERUMINE II MOODULILE: kuni 28.07.2021 läbi täiendkoolitussüsteemi Juhan, vajutades SIIA.  Koolituse ajakava leitav SIIT.

INFO: tel +3725160541

Allalaadimised