Eritoitlustamine ja eritoidud menüüs

Course ID
SIHTRÜHM
toitlustusettevõtetes töötavad inimesed, kes vajavad teadmisi ja oskusi eritoitude valmistamisel või soovivad end täiendada eritoitlustamisest
TOIMUMISAEG-JA KOHT
ajavahemikul 09.10.2017- 07.11.2017 ( 09.10, 10.10, 16.10, 17.10, 07.11.2017)/ Kehtna Kutsehariduskeskuses
KOOLITUSE PIKKUS
40h
EELDUSED OSALEMISEKS
eeldatakse toitlustusalaseid põhiteadmisi ja oskusi ning toitlustuses töötamise kogemust, põhihariduse olemasolu
ÕPIVÄLJUNDID
õppija kirjeldab erinevate toitumisiseärasustega klientide toitumise eripära. Kohandab toitlustusettevõtte tavapärase menüü ja retseptuuri toitumisiseärasustega klientidele sobivaks. Koostab menüüd, arvestades kliendirühmade toitumisiseärasuste ja toitumissoovitustega. Järgib toitlustusettevõtte töö planeerimisel toitlustusettevõtete tööd reguleerivaid õigusakte. Valmistab ja serveerib toitumisalaste iseärasustega klientidele sobilikke roogi ja jooke.
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
demonstreerib õpilane praktilisi oskusi, planeerides, valmistades ja serveerides individuaalselt kahekäigulise eine erineva toitumisvajadusega kliendile. Õppija annab enesehinnagu tehtud tööle
Koolitajad
Liis Läll, Anne Kersna
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised