Elektrotehnika kursus ettevõtete töötajatele

Course ID
SIHTRÜHM
töötab tehnikuna, kes soovib ümber õppida või juurde õppida tehnikaala, õppides juurde kaasaegseid elektrisüsteeme (autod, liikurmasinad, automaatliinid jms)
TOIMUMISAEG- JA KOHT
22.11- 30.11.2018 (22.11, 23.11, 29.11, 30.11.2018) / Kehtna Kutsehariduskeskuses
EELDUSED OSALEMISEKS
- õppima asujal peab olema vähemalt põhiharidus
- koolitusel osalejal (eeldatavalt tehnikul) peab olema töökogemus antud alal
ÕPIVÄLJUNDID
- teab elektrotehnika põhimõisteid
- teab elektrotehnikas kasutatavaid põhilisi komponente
- oskab lugeda ja koostada elektriskeeme tingmärkide abil
KOOLITUSE PIKKUS
40h
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
tõestab oma kompetentse praktiliste tööde sooritamisega õpiväljundite saavutamisel ning õppetöö vähemalt 70% ulatuses läbimisega.
KOOLITAJA
Sven Aadla
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised