Ekskavaatorijuhi kursus algajale

Course ID
Ekskavaatorijuhi kursus, koolitusluba nr 7226 HTM
SIHTRÜHM
erialase hariduseta täiskasvanu, kes vajab ekskavaatorijuhi ametikoolitust oma igapäevatöös
madala haridustasemega inimene, kes soovib oma kvalifikatsiooni tõsta
TOIMUMISAEG-JA KOHT
selgumisel/ Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
60 akadeemilist tundi
EELDUSED OSALEMISEKS
vähemalt ühe kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus
ÕPIVÄLJUNDID
- juhib ekskavaatorit erinevatel pindadel, paigaldab ekskavaatori treilerile ja sõidab sealt maha;
- tunneb erinevaid töödeldavaid pindasid ja nende omadusi;
- seadistab ekskavaatori erinevate tööülesannete täitmiseks (kaevekopp, planeerkopp, piik);
- oskab iseseisvalt rakendada ekskavaatoriga töötamise erinevaid oskusi, kaevab, purustab ja planeerib pinnast ekskavaatoriga, kasutades kaugjuhtimisseadmeid;
- suudab rakendada ekskavaatori 3D- süsteemi;
- hooldab ekskavaatorit juhi pädevuse piires
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
- tuleb sooritada valikvastustega lõputest vähemalt 90% ulatuses
- on omandatud praktiliste oskuste rakendus õpetaja poolt määratud ülesandes
- läbitud vähemalt 70% õppekavast
KOOLITAJAD
Mati Männa, Sven Aadla, Tiit Reino
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee
MÄRKUS
Tasuta kohtade täitumisel on soovi korral kursusel võimalik osaleda tasulisel kohal. Hind: 990€

REGISTREERUMINE: läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA 

INFO leitav SIIT

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised