Eesti raskemasinate innovatsiooni- ja kompetentsikeskus

Course ID
RE.2.01.21-0347
PROJEKTI NIMI
Eesti raskemasinate innovatsiooni- ja kompetentsikeskus
PROJEKTI TÜÜP
Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede
PROJEKTI ALGUS
18.01.2021
PROJEKTI LÕPP
17.01.2023
PROJEKTI EELARVE
60 000€

Projekti “Eesti raskemasinate innovatsiooni- ja kompetentsikeskus” eesmärgiks on Kehtna Kutsehariduskeskuse tehnikakompleksi edasi arendamine rahvusvaheliselt tunnustatud koolitus- ja arenduskeskuseks – Rasketehnika kompetentsikeskuseks.

Projekti koosneb neljast etapist:
• Äriplaani koostamine, mis tõendab kompetentsikeskuse võimekust end ise edaspidi jätkusuutlikult ära majandada.
• Eskiisprojekti koostamine koos seadmepargi paigutuskava, vajalike kommunikatsioonide skeemi ning tehnovõrkude vajaduse arvutustega.
• Konsortsiumi moodustamine kompetentsikeskuse loomist toetavate ning omafinantseeringut kindlustavate ettevõtete kaasamiseks.
• Rasketehnika kompetentsikeskuse loomiseks finantseerimisallika leidmine ning taotlusdokumendi koostamine (sh. hangete investeeringuplaan jms).

Projekti partneriteks on:
Raplamaa Omavalitsuste Liit
Kehtna vallavalitus
Kehtna Kutsehariduskeskus

Allalaadimised