Digitaalse info kaitse ja küberturvalisuse põhialused

Course ID
SIHTRÜHM
ettevõtetes, organisatsioonides töötavad IT-spetsialistid
TOIMUMISAEG JA - KOHT
02.11- 04.11.2021 (02. 11, 03.11, 04.11.2021)/ Kehtna Kutsehariduskeskuses
KOOLITUSE PIKKUS
26h
EELDUSED OSALEMISEKS
baasoskused arvuti kasutamises
ÕPIVÄLJUNDID
-mõistab infoturbe standardeid ja metoodikat (riskianalüüs)
-mõistab infoturbehaldamise kompetentsi põhimõisteid
-oskab kaitsta arvutit, riistvara või võrku kurivara ja loata juurdepääsu eest
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
koolituse lõpetaja läbib vähemalt 70% õppekavast ja annab suulise tagasiside koolitajale;
KOOLITAJA
Triin Muulmann
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE: kuni 31.10.2021 läbi täiendkoolitussüsteemi Juhan, vajutades SIIA 

Koolituse ajakava leitav SIIT

NB! COVID- 19 leviku tõkestamiseks peavad kõik koolitusel osalejad tõendama oma nakkusohutust, selleks palume teil esitada kas COVID-19 tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta (48 h). Osalejaid kontrollitakse igal koolituskorral. Ilma tõendita või negatiivse testi tulemuseta kahjuks koolitusel osaleda ei saa.

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised
  • UUDISED

    No Upcoming Events found!