Bussijuhi täienduskoolitus

Course ID
Bussijuhi täienduskoolitus, koolitusluba nr 7226 HTM
SIHTRÜHM
D- või DE- kategooria juhilubade omanikud, kes soovivad töötada kutselise juhina, kuid hetkel puudub neil selleks õigus
TOIMUMISAEG- JA KOHT
16.06- 19.06.2022 (16.06, 17.06, 18.06, 19.06.2022)/ Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
36h
EELDUSED OSALEMISEKS
D-, DE- -kategooria mootorsõiduki juhtimise
ÕPIVÄLJUNDID
oskab sõidukit ohutult juhtida
koostab ja esitab tööõiguse valdkonnaga seonduvaid dokumente
oma kutsetegevuses suhtleb partnerite ja klientidega
diagnoosib sõiduki rikkeid ja leiab rikete põhjused
valib rehve veljele sõltuvalt sõiduki massist, kiirusest ja otstarbest lähtuvalt
rakendab looduskeskkonda säästvaid meetmeid
kasutab teede, linnade ja asulate kaarte
tegutseb õigesti liiklusõnnetuse korral
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
osalemine vähemalt 80% loengutes ning teoreetilise testi sooritamine 70% ulatuses
KOOLITAJA
Aivar Kuivkaev, Tiit Reino
KURSUSE HIND
180 eurot koos käibemaksuga
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

NB!  Mootorsõidukijuhtide õppetöö korraldus ja eeskirjad Kehtna KHK-s

REGISTREERUMINE:  09. juuni 2022 läbi täiendkoolitussüsteemi, vajutades SIIA 

PÄEVAKAVA ON LEITAV SIIT.

Allalaadimised