Arvutivõrkude turvamine

Course ID
Arvutivõrkude turvamine
Õppekava
Arvutivõrkude turvamine
Õppemaht/aeg
60 EKAP/1a
Õppe liik/tüüp
5. tase/ jätkuõpe
Eeltingimused
neljandale kutsekvalifikatsioonitasemele vastava kutse (IT süsteemide nooremspetsialist) või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu, milliseid on võimalik tõendada eelneva õpi- ja töökogemusega
Õppekeel
eesti
Õppetöö korraldus
tsükliõpe
omandatavad kvalifikatsioonid
Cisco CCNA Routing and Switching rahvusvaheline sertifikaat, Cisco CCNA Security rahvusvaheline sertifikaat, telekommunikatsiooni spetsialist, tase 5 kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele.

Arvutivõrkude turvamise õppekava läbinud omab süsteemset ülevaadet telekommunikatsiooni (andmeside) põhimõistetest, meetoditest ja kasutatavatest teooriatest. Ta oskab määratleda võrgu kavandamise poliitikat, filosoofiat ja kriteeriumeid, paigaldada ja hooldada kaablisüsteeme. Spetsialisti oskuste juurde käib võrkude töö süstemaatiline uurimine ohtude tuvastamiseks. Samuti oskab ta diagnoosida ja lahendada arvuti- ja sidevõrgu probleeme.  Spetsialisti tööülesannete juurde käib Paigaldab, telekommunikatsiooniseadmete paigaldamine, seadistamine ja hooldamine ning vajalike teenuste aktiveerimine. Ta organiseerib testprogrammid ja koostab skriptid, et testida võimalikke ohte. Samuti oskab ta nõustada kliente ning juhendada IKT nooremspetsialisti tööd.

Põhiõpingute moodulid:

  1. CCNA marsruutimine ja kommuteerimine: Marsruutimise ja kommuteerimise alused
  2. CCNA marsruutimine ja kommuteerimine: Arutivõrkude mastaapimine
  3. CCNA marsruutimine ja kommuteerimine: Võrkude ühendamine
  4. CCNA turvalisus
  5. CCNA Praktika
  6. CCNA marsruutimine ja kommuteerimine: Sissejuhatus võrkudesse

Valikõpingute moodulid: 

  1. MikroTik sertifitseerimine
  2. CCNA turvalisus II
  3. Microsoft operatsioonisüsteemide turvalisuse alused
  4. Võrguseadmete häälestamine Microsoft PowerShell 5 abil

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

Allalaadimised