Andmebaaside kasutamine

Course ID
SIHTRÜHM
erialase tasemehariduseta arvutikasutajale, kes kasutab oma töös andmebaase
TOIMUMISAEG JA -KOHT
ajavahemikul 02.11- 16.11.2017 (02.11, 09.11, 16.11.2017)Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
24h
EELDUSED OSALEMISEKS
- koolitusel osaleja on läbinud koolituse „Arvuti kasutamine ja failihaldus (ECDL- moodul); tekstitöötluse (ECDL- moodul, võib olla samaaegsel läbimisel); tabelarvutuse (ECDL- moodul, võib olla samaaegsel läbimisel)
ÕPIVÄLJUNDID
1) mõistab andmebaasi olemust, andmebaasi struktuuri ja teab nende kasutusvõimalusi;
2) oskab luua lihtsat andmebaasi ja kuvada andmebaasi sisu erinevates režiimides;
3) oskab luua, määratleda ja muuta tabeleid, tabelite välju ja nende atribuute; sisestada ja redigeerida andmeid tabelites;
4) oskab sorteerida ja filtreerida tabeleid ja päringuid; luua ning muuta päringuid kindla teabe saamiseks andmebaasist;
5) mõistab vormi olemust; oskab luua vorme kirjete ning kirjeandmete sisestamiseks, muutmiseks ja kustutamiseks;
6) oskab lihtsamaid aruandeid luua ja neid ette valmistada levitamiseks.
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
1) oskab luua ühe valdkonnapõhise andmebaasi, lisada ja muuta tabeleid
2) koostada lihtsamaid päringuid, luua vorme ja aruandeid;
3) on läbinud õppekava vähemalt 80% ulatuses;
4) on valmis sooritama ECDLi mooduli eksamit.
KOOLITAJAD
Marko Livental
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

 

Allalaadimised
 • UUDISED

  • Vastuvõtt on alanud!

   05.03.2020
   01.09.2020
   13:00 - 14:00

   Suvine dokumentide vastuvõtt Kehtna Kutsehariduskeskusesse toimub 04.05. – 10.08.2020. Meie erialad: https://www.kehtna.edu.ee/erialad/ Vastuvõtu info: https://www.kehtna.edu.ee/vastuvott/