3D Sketch Up algajatele

Course ID
SIHTRÜHM
erialase tasemehariduseta arvutikasutaja, kes vajab oma töös masinprojekteerimist
TOIMUMISAEG JA - KOHT
06.04- 08.04.2022 (06.04, 07.04, 08.04.2022)/ Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
26 akadeemilist tundi
EELDUSED OSALEMISEKS
iseseisev arvutikasutaja
ÕPIVÄLJUNDID
- oskab kasutada raalprojekteerimise tarkvara
- oskab luua peamisi joonise objekte ja blokke ja määrata nende parameetreid
- oskab luua ja kasutada peamisi joonise kihte, lisada tekste
- oskab luua erinevaid mõõtkavasid, neid lisada ja ette valmistada joonis trükkimiseks
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
läbimine vähemalt 70% õppekavast ja test
KOOLITAJA
Ljudmila Aasamägi
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi täiendkoolitussüsteemi vajutades SIIA

PÄEVAKAVA ON LEITAV SIIT.

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised