7.-9. KLASS

Kehtna Kutsehariduskeskus ootab õppima kõiki, kellel on haridustee pooleli jäänud ning hetkel põhiharidus omandamata (alla 17-aastased õppurid peavad läbima Rajaleidja komisjoni).

Alates 01.09.2021 on võimalik Kehtna Kutsehariduskeskuses asuda õppima põhikooli kolmandas kooliastmes (7-9 klass). Õppetöö on TASUTA!

7. kuni 9. klassini toimub õppetöö põhikooli riikliku õppekava alusel ning 9. klassi lõpetaja saab põhikooli lõputunnistuse.

7.- 9. klassini toimub õppetöö mittestatsionaarses õppes. Õppetöö on planeeritud kontakttundidena kahel päeval nädalas (esmaspäeval ja kolmapäeval). Ülejäänud õpe toimub iseseisva juhendatud õppena Moodle`i ja opiqu õpikeskkondades.

Üldharidusõppes ootavad Sind:

  • toetavad ja kogemustega õpetajad
  • individuaalne lähenemine
  • VÕTA ehk varasema töö- ja õpikogemuse arvestamine
  • õppenõustamine

Töötamine, vanus ega vahepeal eemal oldud aastad ei ole takistuseks: tähtis on soov õppida.

INFO PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMITE OSAS LEITAV SIIN

VASTUVÕTU INFO LEIAD SIIT

PRAKTILISTE TÖÖ JUHEND LEITAV SIIN