10.-12.KLASS

Õppeliik  Õppevorm  Eeldus alustamiseks  Õppeaeg 
Keskharidus  Mittestatsionaarne,
koolipõhine,
e-õpe 
Põhiharidus  Oleneb eelnevatest õpingutest 

ESITA AVALDUS SIIN

Kehtna Kutsehariduskeskuses täiskasvanute üldharidusõpe ei ole seotud kutseõppega. Õpe toimub põhikooli riikliku õppekava alusel, mille alusel on koostatud kooli põhikooli ja gümnaasiumi õppekava. Lõpetaja saab  gümnaasiumi lõputunnistuse. 

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik eesti keele, matemaatika ja võõrkeele eksami sooritamine. Lisaks on vaja sooritada koolieksam ja teha uurimis- või praktiline töö

Õppekeskkond 

Kehtna KHK üldhariduse valdkond pakub: 

 • TASUTA õppetöö, 
 • õppimisvõimalust igale eale, alates 17. eluaastast, 
 • korralikku keskharidust, 
 • võimalust õppida töö ja pere kõrvalt, 
 • õppimine gümnaasiumiastmes 2-4 päeval nädalas, 
 • iseseisva õppimise oskuste arendamist, 
 • kaasaegset õpikeskkonda, 
 • sõbralikke pedagooge. 

Koolipäevad  2022/2023. õppeaastal: 

 • 10.–12. klass – teisipäev, neljapäev ja reede (valikaine päev). 

Individuaalkonsultatsioonid võivad kokkuleppel aineõpetajaga toimuda ka teistel päevadel. Päevase õppe AINEÕPETAJATE KONTAKTID a-2022

10A ja 11A klassijuhataja on Riina Leppmaa

12A klassijuhataja on Peeter Linnamäe

 

E-õpe 

Õppetööd saab sooritada ka e-õppena Moodle keskkonnas. Õppetöö toimub 100% e-keskkonnas. 

E-õppesse on oodatud õppijad, kes ei viibi alaliselt Eestis või on tööpäevadel hõivatud töökohusustega. 

E-õppes õppimisel on rõhk iseseisval õppimisel interneti vahendusel. E-klassidel on kõik tunnid e-keskkonnas (Skype, Teams) ja õpikeskkonnas Moodle.  

E-õppes õppijatel toimuvad kaks korda kuus laupäeviti (üle nädala) konsultatsioonid aineõpetajatega – eesmärgiga  

 • kohtuda aineõpetajaga,  
 • saada vastused iseseisva õppimise ajal tekkinud küsimustele ning 
 • vajadusel saada lisaõpet, selgitusi. 

Õppimine võimaldab hariduse omandamist töö ja pere kõrval. Õpilane võib olla mitu aastat samas klassis ja õppida osalise koormusega. Soovi korral on võimalik ka omandada elukutse. 

E-õppija peab ISE looma endale moodle.edu.ee konto. Kursuse lingid on kättesaadavad tahvel.edu.ee PÄEVIKUTES õppematerjalide all ja saadetud ka kooli e-mailile! 

Kui õppijal on juba olemas HARNO moodle kasutaja, siis kasuta järgmist linki: https://moodle.edu.ee/course/index.php?categoryid=66 

Kui olete sisse loginud HARNO moodle´sse, kasutage oma klassile vastavat linki. Registreerimise võtme annab E-klassi aineõpetaja. 

E-õppijate konsultatsiooni graafik on leitav: SIIN. 

Konsultatsioonile tuleb eelnevalt registreeruda SIIN. 

Järgnevalt leiate e-klasside õppeaasta plaani, kust leiate kursuste alguste ja lõppude ajad. 

10E 

11E 

12E 

E-õppe AINEÕPETAJATE KONTAKTID e-2022

Üksikainete õpe 

Sobib õppijale, kellel on 

 • Tekkinud õppevõlgnevus kuni kolmes õppeaines. 
 • Soov osaleda hindamata jäänud kursuste õppes. 
 • Soov valmistuda riigieksamiteks. 
 • Omandatud kutsekeskharidus ja soovivad võtta lisa-aastat, et sooritada riigieksameid.
   

Töötamine, vanus ega vahepeal eemal oldud aastad ei ole takistuseks: tähtis on soov õppida. 

Kõik õppijad saavad endale kooli poolt e-maili aadressi. 

E-maili parooli annab sulle klassijuhataja. 

E-maili aktiveerimiseks on lisaks vaja veel enda isikliku e-maili ja telefoni, millele saab kohe ka ligi. 

Kohustuslik on kooli postkastil iga päev silma peal hoida. Õpetajaga suhtlemisel kasutame ainult kooli e-maili! 

Kooli e-posti aktiveerimise juhed asub SIIN. 

PRAKTILISTE TÖÖ JUHEND, UURIMUSTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND,  LEITAVAD SIIT

VASTUVÕTU INFO LEIAD SIIT

 

 

 • UUDISED

  • Treeningud Kehtna KHK-s

   21.09.2022
   21.06.2023
   16:00 - 18:00

   Kõigil Kehtna Kutsehariduskeskuse korvpalli, võrkpalli ning jõusaali huvilistel on võimalus alustada treeningutega! Korvpalli loobitakse kolmapäeviti kell 16:00, võrkpalli trenn toimub teisipäeviti kell 16:00 ning...   Loe edasi

 • GALERII