10.-12.KLASS

Kehtna Kutsehariduskeskus ootab õppima kõiki, kellel on gümnaasiumiharidus jäänud omandamata. Alates 01.09.2021 on Kehtna Kutsehariduskeskuses võimalik õpinguid jätkata gümnaasiumiastmes (10- 12 klass). Õppetöö on TASUTA!

10. kuni 12. klassini toimub õppetöö gümnaasiumi riikliku õppekava alusel ning 12. klassi lõpetaja saab gümnaasiumi lõputunnistuse. Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik eesti keele, matemaatika ja võõrkeele eksami sooritamine. Lisaks on vaja sooritada koolieksam ja teha praktiline töö või uurimistöö.

Gümnaasiumiastmes toimub  õppetöö mittestatsionaarses õppes. Õppetöö on planeeritud kontakttundidena kahel päeval nädalas (A- klassid teisipäeviti ja neljapäeviti). Ülejäänud õpe toimub iseseisva juhendatud õppena Moodle`i ja opiqu õpikeskkondades.

Mittestatsionaarses vormis õpe võimaldab hariduse omandamist töö ja pere kõrvalt. Õpilane võib olla mitu aastat samas klassis ja õppida osalise koormusega.

Õppekavas on planeeritud valikained. Valikainete valimisel lähtume õppija soovist. Samuti avame õppijatele valikute tegemiseks kutseõppe õppekavade valikained.

Gümnaasiumi E- klassid
Sobivad eelkõige õppijatele, kes ei viibi alaliselt Eestis või on tööpäevadel hõivatud töökohustustega.
Õppimisel interneti vahendusel on rõhk iseseisval õppimisel. Interneti vahendusel õppimine on üles ehitatud kursuste süsteemil kolme aasta jooksul. Igal õppeaastal on kindlaks määratud kursused, mis tuleb omandada.
Õppematerjalid, harjutustööd, kontrolltestid, õppevideod on Moodle keskkonnas.
Septembri kohtumistel tutvustatakse kontakttundides kursuste ülesehitust Moodle keskkonnas ja koos tehakse ka kasutajakonto.
Kord nädalas-laupäeviti (9.15- 15.45), toimuvad aineõpetajaga kontakttunnid tunniplaani alusel.

Üksikainete õpe
Sobib õppijale, kellel on tekkinud õppevõlgnevus kuni kolmes õppeaines. Õppija osaleb hindamata jäänud kursuste õppes või soovib valmistuda riigieksamiteks.

Gümnaasiumiastmes ootavad Sind:

 • toetavad ja kogemustega õpetajad
 • individuaalne lähenemine
 • VÕTA ehk varasema töö- ja õpikogemuse arvestamine
 • E-õpe, kontakttundidega laupäeviti
 • riigieksamiteks valmistumine üksikaineõppijana
 • tasanduskursused eksamiainetes
 • valikained
 • õppenõustamine

Töötamine, vanus ega vahepeal eemal oldud aastad ei ole takistuseks: tähtis on soov õppida.

VASTUVÕTU INFO LEIAD SIIT

 

 

 • UUDISED

  No Upcoming Events found!

 • GALERII