Vastuvõtt 2017/18

Seoses mõningate vabade õppekohtadega pikendasime  Kehtna Kutsehariduskeskuses dokumentide vastuvõttu õppeaastaks (2017/18) 14. septembrini 2017.

Dokumente on võimalik esitada  läbi õppeinfosüsteemi.
Dokumentide esitamiseks läbi õppeinfosüsteemi on vajalik ID- kaardi olemasolu.
Esita oma e- avaldus siin  NB! Kui tekib tõrkeid õppeinfosüsteemi kaudu dokumentide esitamisega, palun võtke ühendust telefonil 487 5246 või e- posti aadressil: kehtnakhk@kehtna.edu.ee

Õppeosakonnas, aadressil Kooli 1, Kehtna, võetakse dokumente vastu tööpäeviti
kella 10.00- 14.00.
Küsimused ja abi telefonil 487 5246 või e-posti aadressil: kehtnakhk@kehtna.edu.ee

Vabu kohti on  järgmistel õppekavadel:
NB! klikates eriala nimel jõuate eriala tutvustuseni

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)
ehitusviimistlus
IT-süsteemide nooremspetsialist
kokk
mootorsõidukitehnik (spetsialiseerumisega liikurmasinatehnik, veoauto- ja bussitehnik või sõiduautotehnik)
noorem tarkvaraarendaja

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutseõpe keskhariduse baasil)
IT-süsteemide nooremspetsialist
kelner
maamõõdutehnik
mootorsõidukitehnik (spetsialiseerumisega liikurmasinatehnik, veoauto- ja bussitehnik või sõiduautotehnik)

plaatija

viienda taseme kutseõppe jätkuõpe
arvutivõrkude turvamine
vanemkelner

Vajalikud dokumendid:

  1. Elektrooniline avaldus õppeinfosüsteemis (saab täita ka koos vastuvõtutöötajaga ka koolis kohapeal )
  2. Alla 18 aastastel õpilaskandidaatidel vajalik vanema või eestkostja kirjalik nõusolek kooli õppima asumiseks (sisseastumisavalduse lisaleht)
  3. Haridust tõendava dokumendi originaal (viimati lõpetatud kooli lõputunnistus) või kinnitatud koopia.
  4. Klassitunnistus (9. klassi tunnistus) – kutsekeskhariduse õppekavale sisse astudes.
  5. Tervisetõend perearstilt (alla 18 aastased õpilaskandidaadid).
  6. 2 fotot suurusega 3×4 cm
  7. Isikut tõendav dokument (ID- kaart või pass)
  8. Välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormist tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.

Elektroonilises infosüsteemis avaldust tehes tuleb digiallkirjastatud vastuvõtu dokumendid laadida digikonteinerina avalduse juurde.

Vastuvõtu perioodi jooksul teeb vastuvõtu komisjon otsused kahel korral: 19. juunil 2017 ja 18. augustil 2017.

NB! Esita oma avaldus juba varakult, sest 19.  juuniks täitunud õpperühmades vastuvõtt suletakse.

Vastuvõetud õpilased kinnitavad oma õppima asumist elektroonilises vastuvõtusüsteemis https://kehtna.siseveeb.ee/veebivormid/e-vastuvott hiljemalt 25.augustil 2017