Vastuvõtt

Vastuvõtt õppeaastaks 2017/ 2018

Kutsehariduse liigid ja õppekavad

2013. aastast kehtib Eestis uus kutseõppeasutuse seadus ja uued kutseõppe liigid:

  • teise taseme kutseõpe;
  • kolmanda taseme kutseõpe;
  • neljanda taseme kutseõpe, kutsekeskharidusõpe;
  • viienda taseme kutseõpe ehk kutseeriharidusõpe.

Kehtivad kutseõppeliigid on seotud Eesti kvalifikatsiooniraamistiku tasemetega, mida on kokku kaheksa.
Eesti kvalifikatsiooniraamistiku leiab SIIT!
Info tasemekirjelduste kohta on leitav SIIT!

Kehtna Kutsehariduskeskuses saab õppida 3., 4. ja 5. taseme õppekavadel.

Eelnev haridusnõue

Eelneva haridusnõudeta saab õppida 3. taseme õppekavadel omandades 3. taseme kutseõppe tunnistuse.
Põhihariduse järgselt saab õppida 4. taseme õppekavadel, omandades kas kutsekeskharidusõppe tunnistuse või 4. taseme kutseõppe tunnistuse.
Keskhariduse järgselt saab õppida 4. ja 5. taseme õppekavadel.Viienda taseme lõpetamisel omandatakse 5. taseme kutseeriharidusõppe tunnistus.

Õppekavadele saab õppima asuda ka kõrgharidust tõendava dokumendi alusel.

Õppetöö aeg

Õppetöö on erinevatel õpperühmadel korraldatud erinevalt.
Päevane õpe tähendab, et õppetöö toimub reeglina esmaspäevast reedeni ajavahemikul 8.30-16.00. Päevane õppetöövorm sobib eelkõige põhikoolijärgsetele noortele, kes ei käi veel igapäevaselt tööl.

Tsükliõpe tähendab, et õppetöö on korraldatud 3-päevaste tsüklitena kord kuus. Selline õppetöövorm sobib eelkõige töötavatele täiskasvanutele.

Õppekava tüüp

Esmaõppe puhul ei eeldata õppijalt eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Enamus Kehtna Kutsehariduskeskuse õppekavadest on esmaõppe õppekavad.
Jätkuõppe puhul on õppima asumise eelduseks eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu.