Vastuvõtt

Dokumentide vastuvõtt õppeaastaks 2018/ 2019 (05.03.-15.08.2018) 

VAJALIK ID-KAART VÕI MOBIIL-ID!

Sisseastumise infosüsteemis (SAIS) tuleb esitada:

 • avaldus (elektroonselt www.sais.ee) – sisenemiseks vajalik ID-kaart või mobiil-ID
 • digitaalne foto 3×4 cm (saab lisada avaldusele SAIS-is ja kasutada ID-kaardi fotot)
 • Haridust tõendavad dokumendid (enne 2004 aastat lõpetanud ja kutsekoolide lõpetanud)alates 2004 kevadest on põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise dokumendid ja keskmised hinded elektroonselt süsteemis olemas.

Kui oled alaealine, siis on vaja lisaks:

 • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastane). vanema nõusoleku vorm lae alla SIIT (saab lisada avaldusele digitaalselt allkirjastatuna SAIS-is või kohapeal esitada paberkandjal).

Kohapeal (Kooli 1, Kehtna) esitamiseks on sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

 1. ID- kaart või pass;
 2. Põhi- või keskharidust tõendav dokument – originaal;
 3. Jätkuõppekavadel ja 5. taseme õppekavadel töökogemusekirjeldus. Võimalusel suunamiskiri ettevõttest või garantiikiri praktikakoha olemasolu kohta.
 4. Küsimused ja abi telefonil 487 5246 või e-posti aadressil: kehtnakhk@kehtna.edu.ee.

Muud dokumendid:

 • Erivajadustega õppija rehabilitatsiooniplaan (kui plaan näeb ette tegevusi või teateid koolile).
 • Mootorsõidukijuhid (veoautojuht, bussijuht, liikurmasinajuht) esitavad oma juhiloa mõlema poole koopia sisseastumisel ja perearsti tõendi juhtimisõiguse kohta.

Kutsehariduse liigid ja õppekavad

2013. aastast kehtib Eestis uus kutseõppeasutuse seadus ja uued kutseõppe liigid:

 • teise taseme kutseõpe;
 • kolmanda taseme kutseõpe;
 • neljanda taseme kutseõpe, kutsekeskharidusõpe;
 • viienda taseme kutseõpe ehk kutseeriharidusõpe.

Kehtivad kutseõppeliigid on seotud Eesti kvalifikatsiooniraamistiku tasemetega, mida on kokku kaheksa.
Eesti kvalifikatsiooniraamistiku leiab SIIT!
Info tasemekirjelduste kohta on leitav SIIT!

Kehtna Kutsehariduskeskuses saab õppida 3., 4. ja 5. taseme õppekavadel.

Eelnev haridusnõue

Eelneva haridusnõudeta saab õppida 3. taseme õppekavadel omandades 3. taseme kutseõppe tunnistuse.
Põhihariduse järgselt saab õppida 4. taseme õppekavadel, omandades kas kutsekeskharidusõppe tunnistuse või 4. taseme kutseõppe tunnistuse.
Keskhariduse järgselt saab õppida 4. ja 5. taseme õppekavadel.Viienda taseme lõpetamisel omandatakse 5. taseme kutseeriharidusõppe tunnistus.

Õppekavadele saab õppima asuda ka kõrgharidust tõendava dokumendi alusel.

Õppetöö aeg

Õppetöö on erinevatel õpperühmadel korraldatud erinevalt.
Päevane õpe tähendab, et õppetöö toimub reeglina esmaspäevast reedeni ajavahemikul 8.30-16.00. Päevane õppetöövorm sobib eelkõige põhikoolijärgsetele noortele, kes ei käi veel igapäevaselt tööl.

Tsükliõpe tähendab, et õppetöö on korraldatud 3-päevaste tsüklitena kord kuus. Selline õppetöövorm sobib eelkõige töötavatele täiskasvanutele.

Õppekava tüüp

Esmaõppe puhul ei eeldata õppijalt eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Enamus Kehtna Kutsehariduskeskuse õppekavadest on esmaõppe õppekavad.
Jätkuõppe puhul on õppima asumise eelduseks eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu.

 • UUDISED

  • TASUTA KURSUSED

   02.03.2018
   02.05.2018
   11:00 - 17:00

   Kehtna Kutsehariduskeskus pakub kuni maikuuni mitmeid huvitavaid TASUTA kursuseid. Kümnest tasuta kursusest on järgi jäänud veel neli, kus on mõned vabad kohad. See on...   Loe edasi

  • Avatud uste päev

   09.03.2018
   28.03.2018
   16:00 - 15:30

   Kehtna Kutsehariduskeskuses toimub 28.MÄRTSIL kell 13:00-15.30 AVATUD USTE PÄEV. Oma teest läbi kutsehariduse säravate tähtede poole räägib meie koolis õppinud, nüüd mitmete põnevate ettevõtmiste juurde kuuluv HENRY ARNHOLD....   Loe edasi

 • GALERII