Raplamaa aasta kutseõpetaja on Katrin Antson!

Eile, 4.oktoobril, toimus koolis üks suur tunnustamine! Päeva tipphetk kulmineerus õhtuga, kui meie toitlustusvaldkonna õpetaja Katrin Antson pälvis Raplamaa aasta kutseõpetaja tiitli ning ühtlasi haridus-ja teadusministeeriumi tunnustuse. Oleme äärmiselt uhked!

HTM tunnustas ka meie imetoredat finantsjuhti Hille Toompuud hea koostöö eest. Äramärkimist said ka õpilased, kes spordinädalal oma heade tulemustega silma paistsid.

On heameel tõdeda, et tublisid tegijaid meie koolis jagub ning et neid ikka ja jälle tunnustatakse!

Pilte leiad SIIT.

Meie tublisid töötajaid iseloomustatakse järgmiselt:

Katrin Antson

Kehtna Kutsehariduskeskuse toitlustusvaldkonna kutseõpetaja ja rühmajuhataja. Katrin on suurte töökogemustega õpetaja, läbi isikliku kogemuse oskab ta õppijatele arusaadavalt ja tööeluga seostades anda edasi teadmisi ja oskusi. Katrin on väga hea huumorimeelega, kes leiab igas halvas olukorras suhkrutüki üles. Tema kõige tugevamad oskused on suurköögitöös, kus ta hoiab kõrgel meeskonnatöö vaimsust õppijates ja tegutseb kõikides toimingutes koos õppijatega ning vastutab töö tulemuse kvaliteedi eest.

Katrin õpib viimast aastat kutseõpetajaks Tallina Ülikoolis, tänu sellele on ta toonud uusi ideid õpetamismeetoditest ja praktilisi digioskusi nii kolleegidele kui õppijatele. Ta vaimustub väga kiiresti kõigest uuest ja rakendab koheselt seda õppijatega. Ta on kahe õpperühma juhataja, kes on tõeline „teine ema“ oma õppijatele. Õppijad lausa armastavad teda. Kolleegid austavad teda, tema otsekoheste ja julgete väljaütlemiste eest.

Hille Toompuu

Hille on meie kooli finantsjuht, kes töötab meie koolis alates 20.10.1994. Ametinimetusi on olnud mitu, kuid töö sisu on ikka olnud raamatupidamise- ja finantsvaldkonna juhtimine. Ka täna on Hille Kehtna Kutsehariduskeskuse finantsjuhi ametikohal, hoides rahaasjadel ja numbritel valvsalt silma peal; ta on juhtidele suurepärane tugi ja abiline finants- eelarve küsimustes.

Hille on nõudlik iseenda ja teiste suhtes. Ta märkab, jagab lahkelt tunnustus- ja kiidusõnu neile,  kes seda tema arvates väärivad ning viitab ka puudustele ja kitsaskohtadele, tehes seda läbimõeldult ning haiget tegemata. Õiglustunne ja ausameelsus on kindlasti ühend väärtused, mida Hille endas kannab. 

Mis Hille juures tähelepanu väärib?

Hille on avatud kõigele uuele (sh IT uuele maailmale) ning tänu Hille tasakaalukusele, läbimõeldud tegutsemisele innustab ta ka kolleege asju uut moodi tegema. Tänu Hille toetusele on koolis mitmed uuendused ja muutused aset leidnud ning uuendused rakendatud. Ta on abivalmis ja toetav nii töökollektiivis kui kogukonnas. Hillel on suurepärane empaatiavõime. Kolleegina on ta usaldusväärne, tähelepanelik ja hooliv; alati kaasas ja aktiivne; mitmete huvide ja hobidega; inimene, kes oskab enda aega ise suurepäraselt juhtida nii, et kõik kohustused saavad suurepäraselt täidetud ja iseenda akud taas laetud.

Hillet austatakse ja temast peetakse väga lugu nii, nagu tema teistest.

Õpilaste videoklipp Katrinist.

 

Katrin Antson.

Hille Toompuu.