Projektid

„Praktikasüsteemi arendamine kutse-ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolipraktika“,
„Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine“ ja „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“ (edaspidi PRÕM) tegevuse 8.7 „Kutsehariduse maine tõstmine“ projekt  KUTSEHARIDUSVÕIMALUSTEST RAPLAMAAL 

EQVET – Equal Quality in Construction and Vehicle VET

AVASTAN MAAILMA volume 3