Tunniplaanid ja konsultatsioonid

Tundide ajad
1.-2.     8:30 – 10:00
3.-4.    10:15 – 11:45
Lõuna 11:45 – 12:30
5.-6.    12:30 – 14:00
7.-8.    14:15 – 15:45
9.-10.  16:00 – 17:30
11.-12. 17:45 – 19:15
Päevane õpe
Tunniplaan siseveebis leitav siit.

Tunniplaani leiad, kui klõpsad õige nädala peale, valid gruppide tunniplaanid ning klõpsad oma õppegrupi tähisele.
NB! Palun kontrolli tunniplaani igapäevaselt, kuna tunniplaanis võib esineda muudatusi.

Konsultatsioonide ajad leitavad siit

Sessioonõppe tunniplaanid

Bussijuhid õpperühm BJ17/II tunniplaan 2017/2018 õa

IT- süsteemide nooremspetsialist õpperühm ITK16 tunniplaan 2017/2018 õa

IT- süsteemide nooremspetsialist õpperühm ITK17 tunniplaan 2017/2018 õa

Kokk õpperühm KK16 tunniplaan 2017/2018 õa

Liikurmasinatehnik õpperühm LTK16 tunniplaan 2017/2018 õa

Maamõõdutehnik õpperühm MM17 tunniplaan 2017/2018 õa

Mootorsõidukitehnik õpperühm MTK17 tunniplaan 2017/2018 õa

Vanemkelner ja kelner õpperühmade VKL17 ja KL17 tunnipaanid 2017/2018 õa

Veoautojuhid õpperühm VJ17/III tunniplaan 2017/2018 õa

Veoautojuhid õpperühm  VJ17/IV tunniplaan 2017/2018 õa

Veoauto- ja bussitehnik õpperühm VTK16 tunniplaan 2017/2018 õa

NB! enne sessiooni kindlasti kontrollida tunniplaani ka siseveebis