Tule tööle!

Aktiivsed tööpakkumised on nähtavad CV-Keskuses. Otsetee aktiivsete tööpakkumisteni viib klikkides siia.


SOTSIAALPEDAGOOG

Töö kirjeldus

Sotsiaalpedagoogi ametikoha töö eesmärk on:
Vähendada õppijate väljalangevust ja suunata õpilasi eeskujulikult koolikohustust täitma; toetada ja abistada kõiki õpilasi sotsiaal(pedagoogiliste) probleemide korral; suunata kasvatuslikult õppijaid, toetada õppija isiksuse arengut, kujundada õppija valmisolekut iseseisvaks eluks ja elukestvaks õppeks olles õpilasele usaldusisik, toetaja, abiline ning kaitstes õpilaste huve.

Nõudmised kandidaadile

• sotsiaalpedagoogi kõrghariduse lõputunnistus
• arusaam haridusvaldkonnast ning koolist kui organisatsioonist ja selle toimimisest;
• teadmised sotsiaalpedagoogika valdkonda puudutavatest õigusaktidest;
• empaatilisus, initsiatiivikus ja lahendustele orienteeritus;
• tahe ja oskus töötada noortega;
• suurepärased suhtlemisoskused (sh kuulamisoskus, mõjutamisoskus, läbirääkimiste oskus jm) ning nõustamisoskus;
• enese ja teiste juhtimise oskus (sh kaasamisoskus, emotsioonide- ja ajajuhtimise oskus);
• iseseisvus, pühendumus ja tulemustele orienteeritus;
• eesti keele korrektne valdamine nii kõnes kui kirjas.

Kasuks tuleb varasem töökogemus sotsiaalpedagoogina.

Ettevõte pakub

• tööd osalise (0,5) koormusega- tööaeg kokkuleppel
• eneseteostuse võimalusi
• huvitavat, vaheldusrikast tööd
• enesetäiendamise võimalusi
• osalemisvõimalust rahvusvahelistes projektides
• soovi korral kooli hosteli ja spordisaali kasutamise võimalusi

https://www.cvkeskus.ee/sotsiaalpedagoog-raplamaal-kehtna-kutsehariduskeskus-574542