Missioon, visioon ja väärtused

Missioon

Kehtna Kutsehariduskeskus tagab kutseõppe taseme-, ümber- ja täiendusõppijaile kvaliteetse õpikeskkonna ja loob kooli õppevaldkondades õppijaile elukestva õppe võimalused.
Jätkusuutliku õppe alustaladeks on:

 • efektiivne ja optimaalne õppemetoodika ja –korraldus;
 • õppijat toetav tugitegevuste võrgustik elukestva õppe ajastul;
 • kaasaegne ja pidevas arengus õpitaristu;
 • kvalifitseeritud ja motiveeritud õppe- ja tugipersonal.

Visioon

Kehtna Kutsehariduskeskus on positsioneerunud Eestis ja rahvusvaheliselt uuenduslikke õppemetoodikaid ja didaktikaid pakkuva koolina ning tunnustatud taseme-, ümber- ja täiendusõppekeskusena.

Kooli üldeesmärk

Koolis antav haridus on kvaliteetne ja õppijatele võimetekohane, tagades neile nii isikliku kui ka tööalase toimetuleku erinevatel eluperioodidel, ning on töömaailma vajadustest lähtuv.

Kooli põhiväärtused

 • Koostöö ja kaasatus – kõigis ja kõiges näeme esmalt koostöövõimalusi, mitte vastasseisu (koos ühise ja selge eesmärgi poole)
 • Meisterlikkus ja kompetents – oleme nõudlikud ja enesekriitilised töö kvaliteedi suhtes
 • Paindlikkus ja avatus – reageerime kiiresti vajalikele muutustele ja räägime ning kuulame inimesi
 • Õppiv ja ühiskonna nõudmistega kohanev organisatsioon – omandame uusi teadmisi- oskusi ja rakendame neid kiiresti õppetöös
 • UUDISED

  • Spordi-ja orienteerumispäev

   04.09.2018
   26.09.2018
   16:00 - 17:00

   Eesti Olümpiakomitee viib 23.09-30.09 läbi üle-eestilist spordinädalat. Kehtna Kutsehariduskeskuses toimub selle nädala raames kaks üritust: spordipäev ja orienteerumispäev. Ootame kogu koolipere aktiivselt osalema!  

  • Ettevõtluspäev

   21.09.2018
   03.10.2018
   9:00 AM - 3:00 PM

   3.oktoobril toimub Kehtna Kutsehariduskeskuses ettevõtluspäev, kus oma lugusid jagavad Henton Figueroa, Liisa Pakosta, Raivo Malter ja Kei Karlson. Meie tänased tegemised ja tegemata jätmised mõjutavad...   Loe edasi

 • GALERII