ECDL eksamikeskus

Mis on ECDL eksam?
European Computer Driving Licence (ECDL)- varasema nimega arvutikasutaja oskustunnistus (AO) on tõendus sellest, et inimene on läbinud tunnistusel märgitud praktiliste põhioskuste eksamid ECDL keskuse poolt tunnustatud eksamikeskuses vastavalt ECDL kontseptsioonile ja kvaliteedinõuetele.
Eesmärk on saavutada ühtne arvutikasutuse praktiliste põhioskuste taseme testimine ning
arendada välja ühtsed alused arvutikasutuse täienduskoolituse planeerimiseks ja läbiviimiseks.

Kellele on ECDL mõeldud?
ECDL on kõigile, kes soovivad oma arvutikasutamise oskusi tõestada üle- euroopaliselt aktsepteeritud tasemel. ECDL-le kui arvutikasutaja põhiteadmiste kvalifikatsiooni omandamisele ei sea piiranguid taotleja vanus ega elukutse. ECDL aitab arendada üldist arvuti- kasutamise oskust Eestis.

Kus tunnistus kehtib?
Lisaks Eestile kehtib tunnistus ka Soomes, Rootsis, Taanis, Norras, Prantsusmaal, Iirimaal,
Itaalias, Ungaris, Hollandis, Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Poolas ja Inglismaal. Tunnistust
tunnustavate riikide hulk suureneb kogu aeg, sest infotehnoloogia areneb kiiresti.
2015 aasta statistika seisuga on võimalik ECDL eksamit teha 41 keeles, üle 100- s riigis.
ECDL- il on üle maailma 24 000 eksami keskust ja eksamikeskuste on tehtud 54 miljonit testi.

Baasmoodulid
Baasmoodulid sertifitseerivad oskusi, mida peetakse IT oskuste seast põhiliseks ja väga
oluliseks. Baasmoodulid koos moodustavad oskuste ja teadmiste pagasi, mis on vajalik
kõikidele, ükskõik, millise ühiskonna osa see inimene on. Neli baasmoodulit on:
Arvuti põhitõed– teadmised ja oskused erinevate elektroonsete seadmete kasutamisest,
failide loomisest ja haldamisest, võrkudest ja andmekaitsest.
Interneti põhitõed– teadmised ja oskused, mis puudutavad internetis brausimist, efektiivset
infootsingut ja kommunikatsiooni.
Tekstitöötlus – oskuseid ja teadmised, mis puudutavad tekstidokumendi loomist ja
vormindamist.
Tabelitöötlus– teadmised ja oskused, mis puudutavad arvutustabeliga seotud mõisteid,
igapäevaste tabelite koostamist tabelitöötlusrakenduses, sh valemite loomine ja kasutamine
ning graafikute ja jooniste loomine.

Standardmoodulid
ECDLi valikus on mitmeid standardmooduleid, mille hulgast endale just sobilikud valida.
Eestis on hetkel valida kuue standardmooduli hulgast:
Presentation– professionaalsete esitluste loomine. Esitluste loomine, vormindamine,
erinevate slaidi põhjade ja animatsioonide kasutamine.
IT turvalisus– teadmised ja oskused sellest kuidas enda ja organisatsiooni andmeid kaitsta,
kuidas tunda ennast turvaliselt internetis sh ka sotsiaalmeedias.
Koostöö internetis– teadmised ja oskused veebipõhistest koostöö vahenditest näiteks info ja
dokumentide talletus veebi, kalendrid, sotsiaalmeedia, õppekeskkonnad ja ka
mobiilirakendused.
Eksameid võib sooritada erinevas järjekorras, mooduleid saab valida vastavalt soovile või
töökoha nõudele. Kehtna MTK ECDL eksamikeskuses saab sooritada kõikide moodulite
eksameid. Iga eksami jaoks on aega 45 minutit.