2018/2019 vastuvõtt veel käib!

05.03.2018 kuni 15.08.2018 9:00 AM - 5:00 PM

Oled otsustanud, et soovid Kehtna Kutsehariduskeskusesse õppima tulla? Sel juhul on sul veel võimalus täita avaldus!

Kehtna Kutsehariduskeskuses õpetatavad erialad leiad:

  1. Ehitus – http://www.kehtna.edu.ee/vastuvott/ehitus/
  2. Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) – http://www.kehtna.edu.ee/vastuvott/info-ja-kommunikatsioonitehnoloogia/
  3. Tehnika – http://www.kehtna.edu.ee/vastuvott/tehnika/
  4. Toitlustus – http://www.kehtna.edu.ee/vastuvott/toitlustus/

VAJALIK PAROOLIDEGA ID-KAART VÕI MOBIIL-ID!

Dokumentide vastuvõtt õppeaastaks 2018/2019 on alanud ning oma avaldust saad esitada kuni 15.augustini 2018 läbi sisseastumise infosüsteemi SAISDokumentide esitamiseks läbi õppeinfosüsteemi on vajalik ID- KAARDI või MOBIIL-ID olemasolu. VAJA LÄHEB KA ID-KAARDI PAROOLE!

NB! Kui tekib tõrkeid õppeinfosüsteemi kaudu dokumentide esitamisega, palun võtke ühendust telefonil 487 5246 või e- posti aadressil: kehtnakhk@kehtna.edu.ee

Sisseastumise infosüsteemis (SAIS) tuleb esitada:

  • avaldus (elektroonselt www.sais.ee) – sisenemiseks vajalik ID-kaart või mobiil-ID
  • digitaalne foto 3×4 cm (saab lisada avaldusele SAIS-is ja kasutada ID-kaardi fotot)
  • Haridust tõendavad dokumendid (enne 2004 aastat lõpetanud ja kutsekoolide lõpetanud) – alates 2004 kevadest on põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise dokumendid ja keskmised hinded elektroonselt süsteemis olemas.

Kui oled alaealine, siis on vaja lisaks:

  • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastane). Vanema nõusoleku vorm lae alla SIIT (saab lisada avaldusele digitaalselt allkirjastatuna SAIS-is või kohapeal esitada paberkandjal).

Kohapeal (Kooli 1, Kehtna) esitamiseks on sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

  1. ID- kaart või pass;
  2. Põhi- või keskharidust tõendav dokument – originaal;
  3. Jätkuõppekavadel ja 5. taseme õppekavadel töökogemusekirjeldus. Võimalusel suunamiskiri ettevõttest või garantiikiri praktikakoha olemasolu kohta.
  4. Küsimused ja abi telefonil 487 5246 või e-posti aadressil: kehtnakhk@kehtna.edu.ee.

Õppeosakonnas, aadressil Kooli 1, Kehtna, võetakse dokumente vastu tööpäeviti 
kella 10.00- 14.00.

Muud dokumendid:

  • Erivajadustega õppija rehabilitatsiooniplaan (kui plaan näeb ette tegevusi või teateid koolile).
  • Mootorsõidukijuhid (veoautojuht, bussijuht, liikurmasinajuht) esitavad oma juhiloa mõlema poole koopia sisseastumisel ja perearsti tõendi juhtimisõiguse kohta.

Kehtna Kutsehariduskeskuses õpetatavad erialad leiad:

  1. Ehitus – http://www.kehtna.edu.ee/vastuvott/ehitus/
  2. Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) – http://www.kehtna.edu.ee/vastuvott/info-ja-kommunikatsioonitehnoloogia/
  3. Tehnika – http://www.kehtna.edu.ee/vastuvott/tehnika/
  4. Toitlustus – http://www.kehtna.edu.ee/vastuvott/toitlustus/

Vastuvõetud õpilased kinnitavad oma õppima asumist elektroonilises vastuvõtusüsteemis www.sais.ee hiljemalt 24.augustil 2018