EQVET projekti raames valmivad ehituse-ja autovaldkonna kompleksülesanded

Oktoobri esimesel nädalal toimus ERASMUS+EQVET projektide järjekordne töökoosolek. Sel korral kohtuti Hispaanias, Malaga partnerite juures eesmärgiga töötada ehituse- ja autovaldkonna kompleksülesannete kallal. Arutelus olnud teemasid oli palju, sest 2/3 projektist on läbi ning tuli ka analüüsida Archimedes SA poolt suvel teostatud monitooruringu tagasisidet. Projektis loodavad ehituse ja autotehnika valdkonna kompleksülesanded hakkavad ilmet võtma.

Ehituse ülesandeid on projekti kodulehel juba üksjagu, seda nii inglise keeles kui eesti keelde tõlgituna. Ülesanded on kokku pandud nii, et õpiväljundeid hinnatakse õpimapi meetodit kasutades. Projekti kodulehelt saab õpilane alla laadida lähteülesande ning joonised. Sealt leiab ta ka õpimapi koostamise juhendi. Iga mooduli juures on ka üks niinimetatud näidis-õpimapp, mis on koostatd kas O365-s või Weebly’s. Projekti jooksul valmivad kompleksülesanded müüritööde, puitkonstruktsioonide valmistamise, kuivkrohvkonstruktsioonide, viimistlustööde, maalritööde ning plaatimistööde teostamiseks/hindamiseks.

Autotehnika ülesannete püstitus on pisut teistmoodi ja erineb meie tänasest riikliku õppekava ülesehitusest. Kokku pannakse kolm suurt kompleksülesannet: autode diagnostika, hoolduse ja remondi valdkonnas. Iga nimetatud valdkond katab viis teemat: mootor, jõuülekanne, juhtimisseadmed ja veermik, elektri- ja mugavussüsteemid, kliimaseadmed. Autotehnika ülesanded hakkavad projekti kodulehele jõudma käesoleva aasta lõpus.

Kõik projekti partnerid testivad/katsetavad loodud kompleksülesandeid alanud õppeaasta jooksul ning vastavalt tagasisidele saame seejärel teha parandusi ja muudatusi. Meie koolis proovitakse hetkel õpetaja Heiko Kulli käe all müüritööde ja plaatimise moodulit.

Järgmise aasta kevadel toimuvad kõigis partnerkoolides levitusüritused, mille käigus tutvustatakse loodud ülesandeid teistele kutseõppeasutustele ning töökohapõhise õppe – ja praktikaettevõtetele.

Rohkem infot EQVETi (Equal Quality in Construction and Vehicle VET) kohta leiab koduleheküljelt https://eqvet.wordpress.com/

Pildigalerii leitav SIIN