Puurija

Course ID
ÕPPEKAVA
Puurija
ÕPPEMAHT/AEG
30 EKAP / 6 kuud
ÕPPELIIK/TÜÜP
3. tase/ esmaõpe
EELTINGIMUSED
puurija õppekavale õppima asumisel hariduslikke piiranguid ei ole
ÕPPEKEEL
eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
tsükliõpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID
Puurija, tase 3

 

 

Puurija rajab setetesse ja kivimitesse puurkaeve ning puurauke. Puurauke vajatakse maapõue geoloogilise ehituse selgitamiseks nii geoloogilistel uurimistöödel, maavarade ja ehitusgeoloogiliste uuringute läbiviimisel ning maasoojuse kasutuselevõtul.

Õppekava moodulite nimetused:

 1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 2. Puurimise ja välikatsete abitööd
 3. Puuraugu rajamine ja puurimise lõpetamine
 4. Puurkaevude puurimine
 5. Maasoojussüsteemide puuraukude rajamine
 6. Geotehniliste uuringute läbiviimine
 7. Geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimine

Põhiõpingud sisaldavad ühte valitavat põhiõpingute moodulit järgnevatest:

 1. Puurkaevude puurimine
 2.  Maasoojussüsteemide puuraukude rajamine
 3. Geotehniliste uuringute läbiviimine
 4. Geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimine

Puurija amet eeldab:
1) tehnilist taipu;
2) tugevat tervist ja head füüsilist vormi;

3) valmisolekut tööks meeskonnas;
4) karsket eluviisi.

Puurija oskab:
1) töötada puuragregaatidega, neid paigaldada, hooldada ja transportida;
2) kasutada erinevaid tehnilisi töövõtteid;
3) tõsta kvaliteetset puursüdamikku;
4) pumbata puurkaeve;
5) korrastada puuraugu ümbrust puurimise lõppedes.

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

Puurijad töötavad aastaringselt välitingimustes või kaevandustes maa all. Puurija tööga kaasneb müra ja/või uhtelahuste perioodiline valgumine rajatava puuraugu ümbrusesse maapinnal. Puurija töö võib vahel tähendada eemalviibimist kodust.
Kogenud puurija töötasu on tema töö vääriline.

 

Allalaadimised
 • UUDISED

  • Spordi-ja orienteerumispäev

   04.09.2018
   26.09.2018
   16:00 - 17:00

   Eesti Olümpiakomitee viib 23.09-30.09 läbi üle-eestilist spordinädalat. Kehtna Kutsehariduskeskuses toimub selle nädala raames kaks üritust: spordipäev ja orienteerumispäev. Ootame kogu koolipere aktiivselt osalema!  

  • Ettevõtluspäev

   21.09.2018
   03.10.2018
   9:00 AM - 3:00 PM

   3.oktoobril toimub Kehtna Kutsehariduskeskuses ettevõtluspäev, kus oma lugusid jagavad Henton Figueroa, Liisa Pakosta, Raivo Malter ja Kei Karlson. Meie tänased tegemised ja tegemata jätmised mõjutavad...   Loe edasi