Pneumaatika alused

Course ID
SIHTRÜHM
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud, kes töötab tehnikuna, kuid omab töökogemust antud valdkonnas
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud, kes soovivad spetsialiseeruda tehnikaalale
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+, kel on vajaka teadmisis kaasaegsetest pneumaatika süsteemidest (nt autod, liikurmasinad, automaatliinid jms)
TOIMUMISAEG- JA KOHT
november 2019/ Kehtna Kutsehariduskeskuses
EELDUSED OSALEMISEKS
õppima asujal peab olema vähemalt põhiharidus
ÕPIVÄLJUNDID
kursuse lõpetaja teab: pneumosüsteemide põhilisi komponente ja nende tööpõhimõtet
- oskab lugeda ja koostada pneumoskeeme tingmärkide abil
- oskab koostada pneumoskeeme ja mõõta olulisi parameetreid.
KOOLITUSE PIKKUS
40h
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
tõestab oma kompetentse praktiliste tööde sooritamisega õpiväljundite saavutamisega ning õppetöö vähemalt 80% ulatuses läbimisega.
KOOLITAJA
Sven Aadla
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised
 • UUDISED

  • Tasuta kursused 2019

   14.01.2019
   01.06.2019
   10:00 - 17:00

   Kehtna Kutsehariduskeskuse TASUTA kursuste nimekiri on nüüd avalik! Uuri endale sobivaid kursusi SIIT.

  • Matemaatika nädal

   29.01.2019
   19.02.2019
   15:45 - 17:00

   11.-19.veebruaril toimub Kehtna Kutsehariduskeskuse ja Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskooli õpilaste vahel matemaatikavõistlus. Perioodil 11.veebruar-15.veebruar on võimalik lahendada päevaülesandeid ning teha mõõtühikute teisendamist ja peastarvutamist. 13.veebruaril...   Loe edasi