Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes

Course ID
SIHTRÜHM
toitlustusettevõtetes töötavad inimesed, kes puutuvad kokku menüüde koostamise, toote omahinna arvutamise ja müügihinna kujundamisega
TOIMUMISAEG- JA KOHT
ajavahemikul 19.03- 12.04.2018 (19.03, 20.03, 02.04, 03.04, 11.04, 12.04.2018)/ Kehtna Kutsehariduskeskuses
EELDUSED OSALEMISEKS
- toitlustusalased põhiteadmised ja oskused
- oskab rakendada menüü koostamise aluseid,- toitlustuses töötamise kogemus
ÕPIVÄLJUNDID
- oskab rakendada menüü koostamise aluseid
- oskab koostada menüüsid lähtuvalt kliendirühmadest ning ettevõtte tüübist
- oskab rakendada hinna kujundamist toitlustuses, kaonorme toiduainete töötlemisel, kuluarvestusi ning müügihindade arvutamist
- oskab koostada roogade tehnoloogilisi kaarte
- väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut
KOOLITUSE PIKKUS
40h
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
hindamine toimub suulise tagasisidega koolitatavale kahekäigulise menüü koostamise oskuse, ühe roa tehnoloogilise- ja kalkulatsioonikaardi koostamise kohta. Samuti annab koolitatav enesehinnangu õpitu alusel.
KOOLITAJA
Anne Kersna, Anu Parkonen
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised
 • UUDISED

  • Spordi-ja orienteerumispäev

   04.09.2018
   26.09.2018
   16:00 - 17:00

   Eesti Olümpiakomitee viib 23.09-30.09 läbi üle-eestilist spordinädalat. Kehtna Kutsehariduskeskuses toimub selle nädala raames kaks üritust: spordipäev ja orienteerumispäev. Ootame kogu koolipere aktiivselt osalema!  

  • Ettevõtluspäev

   21.09.2018
   03.10.2018
   9:00 AM - 3:00 PM

   3.oktoobril toimub Kehtna Kutsehariduskeskuses ettevõtluspäev, kus oma lugusid jagavad Henton Figueroa, Liisa Pakosta, Raivo Malter ja Kei Karlson. Meie tänased tegemised ja tegemata jätmised mõjutavad...   Loe edasi