Maamõõdutehnik

Course ID
ÕPPEKAVA
Maamõõdutehnik
ÕPPEMAHT/AEG
60 EKAP/1a
ÕPPELIIK/TÜÜP
4. tase/ esmaõpe
EELTINGIMUSED
maamõõdutehniku õppekavale õppima asumisel peab olema õppijal omandatud vähemalt põhiharidus
ÕPPEKEEL
eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
tsükliõpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID
Maamõõdutehnik, tase 4

Maamõõdutehnik mõõdab ning kaardistab maatükke, märgib hooneid ja rajatisi ning kontrollib, et need valmiksid projekti järgi.

Isikuomadustest eeldab maamõõdutehniku töö loogilist mõtlemist ja analüüsivõimet, silmamälu, ruumilist kujutlusvõimet. Vajalikud on ka matemaatiline võimekus, keskendumisvõime, hea suhtlemisoskus, täpsus, kohusetunne ja enesedistsipliin. Välitöödeks on soovitatav hea füüsiline vorm ja valmisolek tööks erinevates ilmastikuoludes.

Põhiõpingute moodulid:

 1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 2. Maamõõdutehniku alusteadmised
 3. Mõõdistustööd ja mõõtmisandmete töötlemine
 4. Maamõõdutehniku praktika

Valikõpingute moodulid:

 1. Ehitusgeodeetilised tööd
 2. Ehitusgeodeetilised uuringud
 3. Katastrimõõdistustööd

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

Maamõõdutehniku õppekava läbija teostab mõõdistustöid objektil ning töötleb, analüüsib, tõlgendab ja vormistab mõõdistusandmeid kasutades erinevaid tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid;
teeb ehitusobjektil ehitusgeodeetilisi töid geodeedi juhendamisel ja koostab mõõtmistulemuste põhjal teostusjooniseid;
viib läbi juhendamisel ehitusgeodeetilisi uurimistöid vastavalt kehtestatud nõuetele;
viib läbi juhendamisel katastrimõõdistamistöid lähtudes seadusandluses kehtestatud nõuetest;
järgib nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel töötervishoiu ning töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
oskab organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest.

Pärast erialase hariduse omandamist leiavad maamõõdutehnikud tööd nii era- kui ka riiklikes geodeesia-, ehitus- ja kaardistusfirmades.

Allalaadimised
 • UUDISED

  • Tasuta kursused 2019

   14.01.2019
   01.06.2019
   10:00 - 17:00

   Kehtna Kutsehariduskeskuse TASUTA kursuste nimekiri on nüüd avalik! Uuri endale sobivaid kursusi SIIT.

  • Matemaatika nädal

   29.01.2019
   19.02.2019
   15:45 - 17:00

   11.-19.veebruaril toimub Kehtna Kutsehariduskeskuse ja Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskooli õpilaste vahel matemaatikavõistlus. Perioodil 11.veebruar-15.veebruar on võimalik lahendada päevaülesandeid ning teha mõõtühikute teisendamist ja peastarvutamist. 13.veebruaril...   Loe edasi