Liikurmasinajuht

Course ID
ÕPPEKAVA
Liikurmasinajuht
ÕPPEMAHT/AEG
30 EKAP
ÕPPELIIK/TÜÜP
4. tase/ esmaõpe
EELTINGIMUSED
õppima võib asuda põhiharidusega isik, kelle tervislik seisund vastab liiklusseadusega kehtestatud tervisenõuetele ja kes on vähemalt 18 aastat vana
ÕPPEKEEL
eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
tsükliõpe

Liikurmasinajuht tunneb liikurmasinate ja nende lisaseadmete ehitust, liikurmasinate reguleerimise ja seadistamise põhimõtteid, üldiseid juhtimispõhimõtteid, liikurmasinate hooldusnõudeid, sagedamini esinevate rikete põhjuseid ja ennetamisvõimalusi, masinatel kasutatavate ühe-, kahe- ja kolmemõõtmelisi juhtimissüsteeme. Ta oskab sooritada tööoperatsioone vastavalt tehnoloogilisele skeemile, seadistada ja hooldada liikurmasinaid, kasutada liikurmasinate
masinjuhtimissüsteeme, töötada ennast ja keskkonda säästvalt.

Töö eeldab tehnilist taipu, täpsust, korrektsust, emotsionaalset stabiilsust, head nägemist, pinge- ja stressitaluvust, oskust planeerida oma tööd ja aega, analüüsivõimet, vastutustunnet,
arvestamist teiste liiklejatega, kiiret reageerimist ja õiget tegutsemist ekstreemolukordades.

Põhiõpingute moodulid:

 1. Liikurmasinajuhi liiklusõpetus
 2. Erialane võõrkeel
 3. Liikurmasina ehitus ehitus ja käsitsemine
 4. Liikurmasinaga tehtavate tööde korraldus
 5. Töödeadavad materjalid ja ehitusmõõdistamise alused
 6. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 7. Praktika

Lõputööd ja -eksamid:

Lõpueksam

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

 

Allalaadimised
 • UUDISED

  • Spordi-ja orienteerumispäev

   04.09.2018
   26.09.2018
   16:00 - 17:00

   Eesti Olümpiakomitee viib 23.09-30.09 läbi üle-eestilist spordinädalat. Kehtna Kutsehariduskeskuses toimub selle nädala raames kaks üritust: spordipäev ja orienteerumispäev. Ootame kogu koolipere aktiivselt osalema!  

  • Ettevõtluspäev

   21.09.2018
   03.10.2018
   9:00 AM - 3:00 PM

   3.oktoobril toimub Kehtna Kutsehariduskeskuses ettevõtluspäev, kus oma lugusid jagavad Henton Figueroa, Liisa Pakosta, Raivo Malter ja Kei Karlson. Meie tänased tegemised ja tegemata jätmised mõjutavad...   Loe edasi