Lahtiste plaadipirukate ja magusate plaadikookide valmistamine ning serveerimine

Course ID
SIHTRÜHM
toitlustusettevõtetes töötavad inimesed või erialase tasemehariduseta täiskasvanud, kelle tööülesanneteks on pagaritoodete valmistamine või soov hakata valmistama pagaritooteid
TOIMUMISAEG- JA KOHT
ajavahemikul 07- 08.05.2018)/ Kehtna Kutsehariduskeskuses
EELDUSED OSALEMISEKS
-
ÕPIVÄLJUNDID
- oskab valmistada piruka- ja koogitaignaid retseptuuri alusel
- oskab valmistada pirukate ja kookide katteid retseptuuri alusel
- oskab valmistada plaadipirukaid ja plaadikooke, neid küpsetada ning serveerida
- väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut
KOOLITUSE PIKKUS
20h
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
hindamine toimub suulise tagasisidega koolitatavale ühe isevalmistatud plaaditoote valmistamise ja serveerimise kohta. Samuti annab koolitatav enesehinnangu õpitu alusel
KOOLITAJA
Katrin Antson
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised
 • UUDISED

  • Spordi-ja orienteerumispäev

   04.09.2018
   26.09.2018
   16:00 - 17:00

   Eesti Olümpiakomitee viib 23.09-30.09 läbi üle-eestilist spordinädalat. Kehtna Kutsehariduskeskuses toimub selle nädala raames kaks üritust: spordipäev ja orienteerumispäev. Ootame kogu koolipere aktiivselt osalema!  

  • Ettevõtluspäev

   21.09.2018
   03.10.2018
   9:00 AM - 3:00 PM

   3.oktoobril toimub Kehtna Kutsehariduskeskuses ettevõtluspäev, kus oma lugusid jagavad Henton Figueroa, Liisa Pakosta, Raivo Malter ja Kei Karlson. Meie tänased tegemised ja tegemata jätmised mõjutavad...   Loe edasi