Frontaallaaduri- ja tõstukijuhi kursus

Course ID
SIHTRÜHM
Koolitus on mõeldud inimesele, kes soovib saada lisaoskusi, et tööjõuturul töötada frontaallaaduri- või tõstukijuhina
TOIMUMISAEG- JA KOHT
08.10- 16.11.2018 (Teooria loengud on 08.10, 09.10, 15.10, 16.10,17.10.2018. Praktiline osa toimub individuaalgraafiku alusel)/ Kehtna Kutsehariduskeskuses
EELDUSED OSALEMISEKS
-
ÕPIVÄLJUNDID
- juht valitseb masinat, sh tunneb tööoperatsioonide tehnoloogiaid
- oskab hinnata masina tehnilist seisukorda
- kasutab kaitse- ja päästevahendeid
- hooldab masinaid pädevuse piires
- oskab iseseisvalt rakendada masina erinevaid seadmeid ja neid oma töös rakendada
- teab liiklusaluseid
KOOLITUSE PIKKUS
50h
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
- on läbinud vähemalt 70% õppekavast
- on sooritanud vähemalt 90% ulatuses teooriatesti
- on sooritanud ettenähtud praktilised ülesanded
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.
KOOLITAJA
Mati Männa, Sven Aadla, Tiit Reino, Ain Klandorf
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised
 • UUDISED

  • Spordi-ja orienteerumispäev

   04.09.2018
   26.09.2018
   16:00 - 17:00

   Eesti Olümpiakomitee viib 23.09-30.09 läbi üle-eestilist spordinädalat. Kehtna Kutsehariduskeskuses toimub selle nädala raames kaks üritust: spordipäev ja orienteerumispäev. Ootame kogu koolipere aktiivselt osalema!  

  • Ettevõtluspäev

   21.09.2018
   03.10.2018
   9:00 AM - 3:00 PM

   3.oktoobril toimub Kehtna Kutsehariduskeskuses ettevõtluspäev, kus oma lugusid jagavad Henton Figueroa, Liisa Pakosta, Raivo Malter ja Kei Karlson. Meie tänased tegemised ja tegemata jätmised mõjutavad...   Loe edasi