ETTEVALMISTUS POTTSEPP-SELL TASE 3, POTTSEPP TASE 4 JA POTTSEPP-MEISTER TASE 5 KUTSEEKSAMIKS

Course ID
SIHTRÜHM
pottsepad, kes soovivad taotleda või taastõendada pottsepp-sell (tase 3), pottsepp (tase 4) ja pottsepp-meister tase 5 kutset.
Pottsepatööde algkoolituse läbinud, kes soovivad taotleda pottsepp-sell kutset.
TOIMUMISAEG- JA KOHT
07.03- 16.03.2018 Kehtna Kutsehariduskeskus

Koolituse teemad:
MOODUL 1. (07.03- 09.03.2018) 24h
Soojusfüüsika põhimõisted 4h
Müüritud kütteseadmete arvutusmetoodika (vastavalt standardile EVS-EN 15544) 8h
Pottsepatööde planeerimine 12h

MOODUL 2. (14.03- 16.03.2017) 24h
Töötervishoid ja tööohutus pottsepatööde teostamisel 4h
Küttesüsteemide tuleohutuse alased nõuded (vastavalt standardile EVS 812-3:2013)12h
Dokumentatsioon ja kooskõlastusnõuded pottsepatööde teostamisel 8h
KOOLITUSE PIKKUS
48h
EELDUSED OSALEMISEKS
baasteadmised pottsepatöödest
ÕPIVÄLJUNDID
arvutab ruumi/hoone soojavajaduse
dimensioneerib sobiliku kütteseadme/küttesüsteemi vastavalt ruumi/hoone soojavajadusele ning eripäradele normide ja standardite alusel
projekteerib kütteseadme/küttesüsteemi tuleohutusnormide kohaselt
koostab ehitustööde dokumentatsiooni
kirjeldab tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid pottsepatöödel
NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
osalemine õppetöös 80 % ulatuses
iseseisev töö – lahenduskäik peab olema vähemalt 3/5 ulatuses õige
kirjalik teadmiste test – õigeid vastuseid vähemalt 70%.
KOOLITAJA
Paul Pääso pottsepatööde lektor alates 2007
KONTAKT
arenguosakond telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

Koolituse eesmärgiks on pottsepatööde teostajad ette valmistada kutseeksami edukaks sooritamiseks. Koolituse läbinud saavad Kehtna KHK tunnistuse.

Hind: ühe mooduli hind 200 EUR, mõlemad moodulid 378 EUR koos käibemaksuga

Hinnad sisaldavad koolituse läbiviimist koos vajalike õppematerjalidega ja kohvipause.

REGISTREERUMINE: KUNI 01.03.2018 (k.a) läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Allalaadimised