Ekskavaatorijuhi kursus

Course ID
SIHTRÜHM
erialase hariduseta täiskasvanu, kes vajab ekskavaatorijuhi ametikoolitust oma igapäevatöös
madala haridustasemega inimene, kes soovib oma kvalifikatsiooni tõsta
TOIMUMISAEG-JA KOHT
04.10- 09.11.2018 (Teooria loengud toimuvad 04.10, 05.10, 10.10, 11.10.2018 , praktiline osa toimub individuaalgraafiku alusel)/ Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
48h
EELDUSED OSALEMISEKS
T-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus
ÕPIVÄLJUNDID
juhib ekskavaatorit erinevatel pindadel pa
igaldab ekskavaatori treilerile ja sõidab sealt maha
tunneb erinevaid töödeldavaid pindasid ja nende omadusis
eadistab ekskavaatori erinevate tööülesannete täitmiseks (kaevekopp, planeerkopp, piik)
oskab iseseisvalt rakendada ekskavaatoriga töötamise erinevaid oskusi, kaevab, purustab ja planeerib pinnast ekskavaatoriga, kasutades kaugjuhtimisseadmeid
suudab rakendada ekskavaatori 3D- süsteemi
hooldab ekskavaatorit juhi pädevuse piires
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
tuleb sooritada valikvastustega lõputest vähemalt 90% ulatuses
on omandatud praktiliste oskuste rakendus õpetaja poolt määratud ülesandes
läbida vähemalt 80% õppekavast
KOOLITAJAD
Mati Männa
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE: läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised