Ekskavaatorijuhi kursus

Course ID
SIHTRÜHM
erialase hariduseta täiskasvanu, kes vajab ekskavaatorijuhi ametikoolitust oma igapäevatöös
madala haridustasemega inimene, kes soovib oma kvalifikatsiooni tõsta
TOIMUMISAEG-JA KOHT
oktoober 2019/ Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
48h
EELDUSED OSALEMISEKS
T-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus
ÕPIVÄLJUNDID
juhib ekskavaatorit erinevatel pindadel, paigaldab ekskavaatori treilerile ja sõidab sealt maha, tunneb erinevaid töödeldavaid pindasid ja nende omadusi, seadistab ekskavaatori erinevate tööülesannete täitmiseks (kaevekopp, planeerkopp, piik), oskab iseseisvalt rakendada ekskavaatoriga töötamise erinevaid oskusi, kaevab, purustab ja planeerib pinnast ekskavaatoriga, kasutades kaugjuhtimisseadmeid, suudab rakendada ekskavaatori 3D- süsteemi, hooldab ekskavaatorit juhi pädevuse piires
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
- tuleb sooritada valikvastustega lõputest vähemalt 90% ulatuses
- on omandatud praktiliste oskuste rakendus õpetaja poolt määratud ülesandes
- läbitud vähemalt 80% õppekavast
KOOLITAJAD
Mati Männa
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE: läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised
 • UUDISED

  • VASTUVÕTT ON ALANUD!

   06.05.2019
   15.08.2019
   10:00 - 14:00

   Vastuvõtt 2019/2020 õppeaastaks on alanud! Ajavahemikul 06.05.-14.08 saab sisseastumise infosüsteemis SAIS ning kohapeal aadressil Staadioni 12, Kehtna esitada oma dokumente. Kogu vajaliku info erialade...   Loe edasi