Ehitusviimistlus

Course ID
ÕPPEKAVA
Ehitusviimistlus
ÕPPEMAHT/AEG
180 EKAP/3a
ÕPPELIIK/TÜÜP
4. tase / esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)
EELTINGIMUSED
õppima võib asuda põhiharidusega isik, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal
ÕPPEKEEL
eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
päevane õpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID
Krohvija - tase 4 esmane kutse, Plaatija - tase 4 esmane kutse

Hea viimistleja on kulda väärt, tal on alati tööd ning saab ka vastavat tasu!

Millega tuleb arvestada, kui sul on soov ehitusviimistlejaks saada?
Ehitusviimistlejate töö seisneb ehituspindade lõppviimistlemises. Nad krohvivad, pahteldavad, värvivad, tapeedivad ja plaadivad hoonete sise- ja välispindu.
Töötingimused võivad olla muutuvad – töötatakse nii sees kui väljas. Töötada tuleb enamasti seistes, palju on tegemist ka ronimisega ja rippuvas asendis töötamisega.
Ehitusviimistlejate töövahenditeks on erinevad kuivsegud, sideained, ehitusplaadid (nt fassaadi- ja kipsplaadid), pintslid, tapeedi- ja värvirullid, värvid, lakid, liimid, lahustid jms.

Õppekava moodulite nimetused:

 1. Sissejuhatus ehitusviimistluse eriala õpingutesse
 2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 3. Tasandustööd
 4. Maalritööd
 5. Rullmaterjalide paigaldamine seintele
 6. Dekoratiivviimistlus
 7. Hüdroisolatsioonitööd siseruumides
 8. Plaatimistööd
 9. Erikujuliste seina- ja põrandapindade plaatimine

Valikõpingute moodulid:

 1. Üldkehaline ettevalmistus
 2. Riigikaitseõpetus
 3. Kuivkrohvkonstruktsioonide ehitamine
 4. CAD joonestamine
 5. Ehitusmõõdistamine
 6. Krohvimistööd
 7. Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

Ehitusviimistleja töös on oluline ka oma töö pika- ja lühiajaline planeerimine. Kuigi sageli töötatakse objektil üksi, on koostöö- ja teenindusvalmidus olulised ehitusviimistleja isikuomadused.
Kutse eeldab valmisolekut töötada puhkepäevadel, riiklikel pühadel, samuti varahommikusel, hilisõhtusel ning öisel ajal. Valmis tuleb olla ka vahetustega tööks.

Ehitusviimistleja puutub oma töös kokku tolmu ja muu saastumisega ning erinevate kemikaalidega, mis võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat. Vastunäidustatud on allergia värvainete ja lahustite suhtes.

Allalaadimised
 • UUDISED

  • Spordi-ja orienteerumispäev

   04.09.2018
   26.09.2018
   16:00 - 17:00

   Eesti Olümpiakomitee viib 23.09-30.09 läbi üle-eestilist spordinädalat. Kehtna Kutsehariduskeskuses toimub selle nädala raames kaks üritust: spordipäev ja orienteerumispäev. Ootame kogu koolipere aktiivselt osalema!  

  • Ettevõtluspäev

   21.09.2018
   03.10.2018
   9:00 AM - 3:00 PM

   3.oktoobril toimub Kehtna Kutsehariduskeskuses ettevõtluspäev, kus oma lugusid jagavad Henton Figueroa, Liisa Pakosta, Raivo Malter ja Kei Karlson. Meie tänased tegemised ja tegemata jätmised mõjutavad...   Loe edasi