Maaler

Course ID
ÕPPEKAVA
Maaler
ÕPPEMAHT/AEG
60 EKAP/1a
ÕPPELIIK/TÜÜP
4. tase/ esmaõpe
EELTINGIMUSED
õppima võivad asuda isikud, kes on omandanud vähemalt põhihariduse ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal
ÕPPEKEEL
eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
tsükliõpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID
Maaler, tase 4 esmane kutse

Maaler pahteldab ja värvib hoonete sise- ning välispindu.Tema töö annab pindadele puhta, meeliköitva ja värske ilme. Töötada tuleb enamasti seistes ja ronimist on palju. See eeldab head füüsilist vormi, vastupidavust ja kõrgusekartmatust.
Maaler teeb sageli ka tapeetimistöid – mõõdab ja kleebib ruumide seinte ja lagede katmiseks tapeeti, tekstiili jms.
Ehitusel on kõik omavahel seotud. Maaler saab oma tööd tegema hakata siis, kui on teada, et edasised ehitus- või remonditööd viimistlust rikkuma ei hakka.
Maalrite ja teiste ehitustööliste tööd korraldab tavaliselt objektijuht.

Põhiõpingute moodulid:

 1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 2. Dekoratiivviimistlus
 3. Rullmaterjalide paigaldamine seintele

Valikõpingute moodulid: 

 1. Erialane võõrkeel

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

Maalrina pead:
tundma värviõpetuse ja kujunduse aluseid ning viimistlusmaterjale;
oskama valida materjale (nt värvid) aluspinna ja projekti järgi, käsitseda töövahendeid;
valdama õigeid töövõtteid;
olema kursis töötervishoiu ja -hügieeni, tule- ja elektriohutuse põhitõdedega ning järgima vastavaid eeskirju. Kasulik on osata teha ka dekoratiivviimistlustöid.

Lisaks ehitusoskustele on maalri karjääris eeliseks kunstianne. Isikuomadustest ja võimetest on veel olulised loogiline mõtlemine, ruumiline kujutlusvõime, koostöövalmidus,
liigutuste täpsus, kiirus ning hea koordinatsioon. Loomupärane korra ja puhtuse loomise vajadus, hoolikus, täpsus ja vastutustunne on maalri puhul kõrges hinnas.

Enamik maalreid töötab ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.
Oskuslik ja kutsetunnistusega maaler on alati hinnatud ja oodatud töötaja.
Maaler peab pidevalt olema kursis uuenevate ehitusmaterjalide, viimistlustehnikate ja -tehnoloogiatega. Seega on juba töötaval maalril vaja osaleda täienduskoolitusel.
Täienduskoolituse ja töökogemuse tulemusena võib maaler karjääriredelil tõusta viimistlustööde meistriks.

Allalaadimised
 • UUDISED

  • Spordi-ja orienteerumispäev

   04.09.2018
   26.09.2018
   16:00 - 17:00

   Eesti Olümpiakomitee viib 23.09-30.09 läbi üle-eestilist spordinädalat. Kehtna Kutsehariduskeskuses toimub selle nädala raames kaks üritust: spordipäev ja orienteerumispäev. Ootame kogu koolipere aktiivselt osalema!  

  • Ettevõtluspäev

   21.09.2018
   03.10.2018
   9:00 AM - 3:00 PM

   3.oktoobril toimub Kehtna Kutsehariduskeskuses ettevõtluspäev, kus oma lugusid jagavad Henton Figueroa, Liisa Pakosta, Raivo Malter ja Kei Karlson. Meie tänased tegemised ja tegemata jätmised mõjutavad...   Loe edasi