Bussijuht

Course ID
ÕPPEKAVA
Bussijuht
ÕPPEMAHT/AEG
30 EKAP
ÕPPELIIK/TÜÜP
4. tase/ esmaõpe
EELTINGIMUSED
õppima võib asuda põhiharidusega isik, kelle tervislik seisund vastab liiklusseadusega kehtestatud tervisenõuetele, kes on 24 aastat vana ja kes omab B kategooria juhtimisõigust vähemalt 2 aastat
ÕPPEKEEL
eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
tsükliõpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID
EKR tase 4 kutseõppes loetakse lõpetatatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonil vastavate õpiväljundite saavutamist ja on sooritatud positiivsele tulemusele eriala eksam

Bussijuhid juhivad ja hooldavad busse, et vedada sõitjaid, pagasit, posti või kaupa ühest sihtpunktist teise. Eristatakse linna-, linnalähis-, linnadevahelisi ja rahvusvahelisi liinivedusid. Linnaliinibussid peavad läbima sama ringi palju kordi päevas. Linnadevaheliste liinide bussijuhid teevad tavaliselt ühe sõidu sihtkohta ja tagasi, lähilinnadesse ka rohkem.
Bussijuht peab tegema oma sõiduki sõidueelse ülevaatuse, et veenduda selle korrasolekus ja nõuetele vastavuses. Juht võtab inimesi peale sõiduplaanis ettenähtud peatustes või bussijaamades. Ta kontrollib sisenevate inimeste sõidupileteid ja müüb neid. Ühissõidukijuht peab järgima sõidugraafikut ja arvestama üldist liiklusolukorda. Sõitjate teenindamisel tuleb olla tähelepanelik ja distsiplineeritud, oma tegevusega ei tohi sõitjaid ega kaasliiklejaid ohtu seada.
Tööpäeva lõpus arvutab bussijuht kokku läbisõidetud kilomeetrid ja müüdud piletid ning nende eest laekunud rahasumma. Vajaduse korral tuleb täita aruandeid rikete ja õnnetusjuhtumite kohta.

Töö eeldab kiiret reageerimisvõimet ja oskust tegutseda äärmuslikes olukordades õigesti. Et bussijuht on ennekõike klienditeenindaja, peab ta olema kannatlik, sõbralik ja salliv ning suutma toime tulla erinevate inimestega.
Vajalikud füüsilised eeldused on hea nägemine, kuulmine ja reaktsioonikiirus.

Põhiõpingute moodulid:

 1. Liiklusõpetus
 2. Erialane võõrkeel
 3. Sõiduki ehitus ja käsitsemine
 4. Sõitjateveo korraldus
 5. Pagasi- ja saadetiste vedu
 6. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 7. Praktika

Lõputööd ja -eksamid:

Lõpueksam

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

 

Allalaadimised
 • UUDISED

  • Spordi-ja orienteerumispäev

   04.09.2018
   26.09.2018
   16:00 - 17:00

   Eesti Olümpiakomitee viib 23.09-30.09 läbi üle-eestilist spordinädalat. Kehtna Kutsehariduskeskuses toimub selle nädala raames kaks üritust: spordipäev ja orienteerumispäev. Ootame kogu koolipere aktiivselt osalema!  

  • Ettevõtluspäev

   21.09.2018
   03.10.2018
   9:00 AM - 3:00 PM

   3.oktoobril toimub Kehtna Kutsehariduskeskuses ettevõtluspäev, kus oma lugusid jagavad Henton Figueroa, Liisa Pakosta, Raivo Malter ja Kei Karlson. Meie tänased tegemised ja tegemata jätmised mõjutavad...   Loe edasi